Annonse
Annonse

Matilde Risopatron Berg

Artikler av Matilde Risopatron Berg

Matilde Risopatron Berg
16.10.2017
Forekomsten av blindhet og alvorlig svekket syn på verdensbasis har gått betydelig ned de siste tiårene, men antallet eldre med presbyopi øker. To blinde studenter leser Braille ved en skole i...
Matilde Risopatron Berg
04.09.2017
Kan rehabilitering etter hjerneslag skje i hjemmet med støtte fra et familiemedlem? Illustrasjonsfoto: AFP/NTB scanpix  I de fleste lav- og mellominntektsland er tilgang til profesjonell...
Matilde Risopatron Berg
26.06.2017
Det er store forskjeller i hjertesviktdødelighet i de ulike verdensdelene. Foto: Science Photo Library Hjertesvikt er en sykdom med høy dødelighet og store samfunnsmessige kostnader. I en prospektiv...
Matilde Risopatron Berg
22.05.2017
Screening av latinamerikanske innvandrere i Europa er kostnadseffektivt, viser en ny analyse. Trypanosoma cruzi. Illustrasjon: Science Photo Library Chagas’ sykdom skyldes parasitten Trypanosoma...
Matilde Risopatron Berg
03.04.2017
Andelen av gravide kvinner som drikker under svangerskapet, varierer mye fra land til land. Dette gjenspeiler seg i forekomsten av føtalt alkoholsyndrom. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Kvinners...
Matilde Risopatron Berg
06.03.2017
Dødeligheten av malaria i Afrika er blitt mer enn halvert de siste 15 årene, men sykdommen tar fortsatt livet av mange mennesker. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Dødsfall som følge av...
Matilde Risopatron Berg
06.02.2017
I Malaysia er tvungen avrusning ved opioidavhengighet vanlig, men effekten er dårlig sammenliknet med frivillig behandling med metadon. Illustrasjonsfoto: Michael Reynolds/EPA/NTB scanpix Malaysia er...
Matilde Risopatron Berg
09.01.2017
Oksygentilskudd på fast basis til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom og moderat redusert oksygenmetning gir verken bedre prognose, helsetilstand eller livskvalitet. Det viser en ny studie...
Matilde Risopatron Berg
09.01.2017
Diabetes er vanlig i Mexico, blodsukkerkontrollen er dårlig og prognosen mye dårligere enn i høyinntekstland. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Mexico er et av landene i verden med høyest forekomst av...
Matilde Risopatron Berg
05.12.2016
I store deler av verden er inntaket av frukt og grønnsaker lavere enn anbefalt. I lavinntektsland utgjør kostnaden for «fem om dagen» over halve inntekten til en husholdning. Det viser en ny studie...
Matilde Risopatron Berg
05.12.2016
Screening av innvandrere fra land med høy forekomst av tuberkulose bidrar til å holde antall sykdomstilfeller lavt i mange land. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Thinkstock I en kohort på...
Matilde Risopatron Berg
07.11.2016
Regelmessig oppfølging ved lokal prostatakreft gir ikke høyere mortalitet enn prostatektomi eller stråleterapi. Og ifølge en ny studie er det færre bivirkninger. Kreftceller i prostata fremstilt ved...
Matilde Risopatron Berg
25.10.2016
Sammenhengen mellom zikavirusinfeksjon og mikrokefali er bekreftet i en kasus-kontroll-studie i Brasil. Er fødselsregistrene i Europa gode nok til at en økning i forekomsten av mikrokefali ville...
Matilde Risopatron Berg
10.10.2016
Måling av C-reaktivt protein i allmennpraksis kan få ned bruken antibiotika ved luftveisinfeksjon. Det viser en studie fra Vietnam. Digital illustrasjon av C-reaktivt protein. Foto: Science Photo...
Matilde Risopatron Berg
10.10.2016
Behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk ved søvnapné hos pasienter med etablert hjerte- og karsykdom forebygger ikke død av kardiovaskulær årsak eller nye episoder med alvorlig hjerte- og...
Matilde Risopatron Berg
10.10.2016
Bruk av paracetamol hos barn med astma gir ikke flere episoder med forverring enn bruk av ibuprofen. Dette viser en ny studie. Illustrasjon: Science Photo Library I en studie som nylig er publisert i...
Matilde Risopatron Berg
08.09.2016
Tallene for provosert abort går ned i mellominntekts- og høyinntektsland, men er uendret i lavinntektsland. Det er kvinner i ekteskap eller samboerskap som får utført flest aborter. Forekomsten av...
Matilde Risopatron Berg
23.08.2016
En stor studie viser at urbefolkninger over hele verden kommer mye dårligere ut enn andre på flere mål på helse. Masaier gjør sin tradisjonelle dans for turistene. Masai Mara nasjonalpark, Kenya...
Matilde Risopatron Berg
22.08.2016
Høy kroppsmasseindeks som ung gir økt risiko for tidlig død av kardiovaskulær sykdom. Dette viser en studie fra Israel. Illustrasjonsfoto: AGE/scanpix I en nylig publisert studie ble data om høyde,...
Matilde Risopatron Berg
22.08.2016
Resistens mot de mest brukte legemidlene mot urinveisinfeksjoner hos barn er svært utbredt. Dette viser en ny metaanalyse. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library I en systematisk gjennomgang og...