Annonse
Annonse

Artikler av Marit Hermansen

Marit Hermansen
12.12.2017
Blir du syk – eller er du gravid, er det viktig at du har et solid sikkerhetsnett å falle tilbake på. Nå får yngre leger bedre rettigheter. Når nyttår nærmer seg, endres modus og samtaleemner. Vi...
Marit Hermansen
28.11.2017
Dommen i Arbeidsretten var en historisk og svært viktig seier for alle våre medlemmer, for Legeforeningen og for Akademikerne. Nå er det mulighet for endelig å se framover. En sen ettermiddag i...
Marit Hermansen
13.11.2017
Legeforeningen ønsker et styringssystem med flere selvstendige sykehus underlagt regional styring. Våren 2017 var det mye debatt om tvangssammenslåing av kommuner. Det var ikke like mye oppmerksomhet...
Marit Hermansen
27.10.2017
Staten må ta tydelig ansvar og sikre fremdriften. Legekontorene kan ikke hver for seg ta et slikt ansvar. «Du tar opp smarttelefonen, og gjennom en app bestiller du hjemmebesøk av en av de mange...
Marit Hermansen
16.10.2017
Det personlige listeansvaret er fastlegeordningens fremste suksessfaktor. Vi må unngå at dette også blir dens bane. Siste tids avisoverskrifter har vist at det ulmer i fastlege-Norge. Kommunene får...
Marit Hermansen
02.10.2017
Helse bør være ett av seks langsiktige prioriteringer i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Forskning og utdanning er investering i framtida. Resultatene ser vi først etter...
Marit Hermansen
16.10.2017
Dag-Helge Rønnevik mener jeg burde omtalt de bakenforliggende årsakene til sykdom (de sosiale helsedeterminamtene) i mitt innlegg om todeling av helsetjenesten, og skriver videre at tilgang til gode...
Marit Hermansen
18.09.2017
Vi kan alle kjenne på frykten over feilaktig å anklage en medarbeider for å ha et rusproblem, men å unnlate å ta opp problemene er langt verre. … er tittelen på en rapport fra Akan som jeg hadde...
Marit Hermansen
04.09.2017
Det må være politisk vilje til å investere i skikkelig infrastruktur. Da kan vi både bli ledende på e-helse og levere pasientens helsetjeneste. «Det ble heldigitalt på Arendalsuka for Tekna denne...
Marit Hermansen
21.08.2017
Høsten varsler sin ankomst med stadig mørkere kvelder, fuktighet i gresset og angen av kornhøst i lufta. Byene fylles av forventningsfulle studenter som skal trommes sammen og skape sitt nye...
Marit Hermansen
04.09.2017
Forskjellene i Norge øker. De høyest utdannede lever lenger og har bedre helse, og vi ser tegn til en todeling av helsetjenesten. Denne utviklingen stopper ikke av seg selv. Legeforeningen er opptatt...
Marit Hermansen
26.06.2017
Legeforeningen har et stort ansvar for å romme hele legefellesskapet. Jeg var nylig på kullfest i Legenes hus i Bergen, 30 år etter at jeg startet på medisinstudiet. 66 av oss møtte forventningsfullt...
Marit Hermansen
06.06.2017
Vi kommer ikke i mål uten å inkludere primærhelsetjenesten i prioriteringsdebatten. Og vi kommer ikke i mål uten at klinikerne har en tydelig stemme. Åpent og rettferdig var tittelen på...
Marit Hermansen
23.05.2017
Legeforeningen skal tale med sterk stemme i de viktige sakene. Jeg ønsker sterke organisasjonsledd og tillitsvalgte, som tar ansvar for utviklingen av helsetjenesten. Det er mai. Det er vår. Jeg...
Marit Hermansen
23.05.2017
Jeg viser til innlegg i Tidsskriftet nr. 6/2017 ( 1 ) der tidligere medlemmer av Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse er kritiske til at sentralstyret i sitt møte i...
Marit Hermansen
02.05.2017
I Tyrkia er legers nøytralitet truet. Det angår også oss. Leger har en etisk plikt til å behandle alle, uansett etnisk bakgrunn eller politisk tilhørighet. En selvfølge, tenker du kanskje. Slik er...
Marit Hermansen
30.03.2017
Helsesektoren forskjellsbehandles når politikerne bevilger penger over statsbudsjettet, viser ny rapport. Da vi la fram rapporten Bruker vi for mye penger på helse? 10. mars vakte det både...
Marit Hermansen
21.03.2017
Grensen for å beskytte de arbeidstakerne vi representerer, er eliminert av Spekter. En lang arbeidskamp kulminerte i slutten av februar, da Rikslønnsnemnda videreførte tariffavtalen uten endringer...
Marit Hermansen
07.03.2017
Egen kompetanse, tidligere erfaringer, rammevilkårene eller geografi påvirker legens anbefalinger. Men tilrettelegger vi godt nok for at vi kan ta de gode valgene sammen med pasientene? Min praksis...
Marit Hermansen
16.02.2017
Helseforskning som hovedsatsningsområde vil kunne bidra til både god helse og innovasjon – begge deler en forutsetning for økonomisk utvikling. Helseforskning må være et av hovedsatsingsområdene i...