Annonse
Annonse

Artikler av Marit Hermansen

Marit Hermansen
16.10.2017
Det personlige listeansvaret er fastlegeordningens fremste suksessfaktor. Vi må unngå at dette også blir dens bane. Siste tids avisoverskrifter har vist at det ulmer i fastlege-Norge. Kommunene får...
Marit Hermansen
02.10.2017
Helse bør være ett av seks langsiktige prioriteringer i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Forskning og utdanning er investering i framtida. Resultatene ser vi først etter...
Marit Hermansen
16.10.2017
Dag-Helge Rønnevik mener jeg burde omtalt de bakenforliggende årsakene til sykdom (de sosiale helsedeterminamtene) i mitt innlegg om todeling av helsetjenesten, og skriver videre at tilgang til gode...
Marit Hermansen
18.09.2017
Vi kan alle kjenne på frykten over feilaktig å anklage en medarbeider for å ha et rusproblem, men å unnlate å ta opp problemene er langt verre. … er tittelen på en rapport fra Akan som jeg hadde...
Marit Hermansen
04.09.2017
Det må være politisk vilje til å investere i skikkelig infrastruktur. Da kan vi både bli ledende på e-helse og levere pasientens helsetjeneste. «Det ble heldigitalt på Arendalsuka for Tekna denne...
Marit Hermansen
21.08.2017
Høsten varsler sin ankomst med stadig mørkere kvelder, fuktighet i gresset og angen av kornhøst i lufta. Byene fylles av forventningsfulle studenter som skal trommes sammen og skape sitt nye...
Marit Hermansen
04.09.2017
Forskjellene i Norge øker. De høyest utdannede lever lenger og har bedre helse, og vi ser tegn til en todeling av helsetjenesten. Denne utviklingen stopper ikke av seg selv. Legeforeningen er opptatt...
Marit Hermansen
26.06.2017
Legeforeningen har et stort ansvar for å romme hele legefellesskapet. Jeg var nylig på kullfest i Legenes hus i Bergen, 30 år etter at jeg startet på medisinstudiet. 66 av oss møtte forventningsfullt...
Marit Hermansen
05.06.2017
Vi kommer ikke i mål uten å inkludere primærhelsetjenesten i prioriteringsdebatten. Og vi kommer ikke i mål uten at klinikerne har en tydelig stemme. Åpent og rettferdig var tittelen på...
Marit Hermansen
22.05.2017
Legeforeningen skal tale med sterk stemme i de viktige sakene. Jeg ønsker sterke organisasjonsledd og tillitsvalgte, som tar ansvar for utviklingen av helsetjenesten. Det er mai. Det er vår. Jeg...
Marit Hermansen
22.05.2017
Jeg viser til innlegg i Tidsskriftet nr. 6/2017 ( 1 ) der tidligere medlemmer av Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse er kritiske til at sentralstyret i sitt møte i...
Marit Hermansen
02.05.2017
I Tyrkia er legers nøytralitet truet. Det angår også oss. Leger har en etisk plikt til å behandle alle, uansett etnisk bakgrunn eller politisk tilhørighet. En selvfølge, tenker du kanskje. Slik er...
Marit Hermansen
03.04.2017
Helsesektoren forskjellsbehandles når politikerne bevilger penger over statsbudsjettet, viser ny rapport. Da vi la fram rapporten Bruker vi for mye penger på helse? 10. mars vakte det både...
Marit Hermansen
20.03.2017
Grensen for å beskytte de arbeidstakerne vi representerer, er eliminert av Spekter. En lang arbeidskamp kulminerte i slutten av februar, da Rikslønnsnemnda videreførte tariffavtalen uten endringer...
Marit Hermansen
06.03.2017
Egen kompetanse, tidligere erfaringer, rammevilkårene eller geografi påvirker legens anbefalinger. Men tilrettelegger vi godt nok for at vi kan ta de gode valgene sammen med pasientene? Min praksis...
Marit Hermansen
20.02.2017
Helseforskning som hovedsatsningsområde vil kunne bidra til både god helse og innovasjon – begge deler en forutsetning for økonomisk utvikling. Helseforskning må være et av hovedsatsingsområdene i...
Marit Hermansen
06.02.2017
Fastlegeordningen er en suksess og en inspirasjon for landene rundt oss. Sommeren 2016 fikk jeg oppleve den svenske Almedalsveckan. For en som er samfunnsengasjert, er dette julaften og bursdag på en...
Marit Hermansen
24.01.2017
I valgkampen må vi utfordre politikerne på om de fortsatt vil ha en sterk offentlig finansiert helsetjeneste. 2017 er valgår – ikke bare i Legeforeningen, men også til Stortinget. Regjeringen Solberg...
Marit Hermansen
19.12.2016
For de fleste av oss er bildene om jul fylt av stjernedryss og glede. Men for noen har ritualene blitt skjeve og skremmende. Kontrastene i livene våre blir tydeligere i jula. Vintersola ligger knapt...
Marit Hermansen
05.12.2016
Sykehusene er kunnskapsorganisasjoner hvor tillit og medbestemmelse er en forutsetning for å levere gode helsetjenester. Vi må skape organisasjoner som lytter til fagfolkene. Kvinnsland-rapporten kom...