Annonse
Annonse

Artikler av Marit Hermansen

Marit Hermansen
21.03.2017
Grensen for å beskytte de arbeidstakerne vi representerer, er eliminert av Spekter. En lang arbeidskamp kulminerte i slutten av februar, da Rikslønnsnemnda videreførte tariffavtalen uten endringer...
Marit Hermansen
07.03.2017
Egen kompetanse, tidligere erfaringer, rammevilkårene eller geografi påvirker legens anbefalinger. Men tilrettelegger vi godt nok for at vi kan ta de gode valgene sammen med pasientene? Min praksis...
Marit Hermansen
16.02.2017
Helseforskning som hovedsatsningsområde vil kunne bidra til både god helse og innovasjon – begge deler en forutsetning for økonomisk utvikling. Helseforskning må være et av hovedsatsingsområdene i...
Marit Hermansen
02.02.2017
Fastlegeordningen er en suksess og en inspirasjon for landene rundt oss. Sommeren 2016 fikk jeg oppleve den svenske Almedalsveckan. For en som er samfunnsengasjert, er dette julaften og bursdag på en...
Marit Hermansen
19.01.2017
I valgkampen må vi utfordre politikerne på om de fortsatt vil ha en sterk offentlig finansiert helsetjeneste. 2017 er valgår – ikke bare i Legeforeningen, men også til Stortinget. Regjeringen Solberg...
Marit Hermansen
20.12.2016
For de fleste av oss er bildene om jul fylt av stjernedryss og glede. Men for noen har ritualene blitt skjeve og skremmende. Kontrastene i livene våre blir tydeligere i jula. Vintersola ligger knapt...
Marit Hermansen
06.12.2016
Sykehusene er kunnskapsorganisasjoner hvor tillit og medbestemmelse er en forutsetning for å levere gode helsetjenester. Vi må skape organisasjoner som lytter til fagfolkene. Kvinnsland-rapporten kom...
Marit Hermansen
22.11.2016
Det er helt avgjørende for kvaliteten på spesialistutdanningen at det innføres klare forpliktelser til virksomhetene i forskriften om utdanningen. Legeforeningen mener det lenge har vært behov for...
Marit Hermansen
08.11.2016
Sykehusstreiken ble avsluttet uten enighet, men den har bidratt til å styrke fellesskapet blant arbeidstakerne. Vi gir oss aldri. Tillitsvalgt. En betegnelse som jeg bærer med både stolthet og...
Marit Hermansen
25.10.2016
Å kunne varsle om kritikkverdige forhold er helt avgjørende når man jobber med pasientbehandling, liv og død. Varsling er blitt et etablert begrep i det moderne arbeidslivet. Siden 2007 har vi hatt...
Marit Hermansen
11.10.2016
De aller sykeste i kommunen trenger trygge helsetjenester, og en vilje til innsats og investering. Det bør bekymre flere enn meg at sykehjemmene slett ikke er rustet til å gjøre legearbeidet for de...
Marit Hermansen
27.09.2016
Natt til 7. September var det klart at Spekter og Akademikerne ikke ble enige hos Riksmeklingsmannen. Sykehusstreiken var et faktum. Det er et stort ansvar å ta sykehusansatte ut i streik. Men det er...
Marit Hermansen
13.09.2016
En sterk hovedorganisasjon er avgjørende for å nå frem i tarifforhandlinger og arbeidslivspolitiske spørsmål. I sommer ble jeg konstituert leder for Akademikerne. Knut Aarbakke, som har ledet...
Marit Hermansen
23.08.2016
Vi ønsker nye og gamle studenter velkommen som medlemmer. Gjennom fellesskapet i Legeforeningen kan vi ta de faglige og etiske diskusjonene, samtidig som vi sørger for gode rammevilkår for...
Marit Hermansen, Geir Riise
23.08.2016
Dagfinn Gedde-Dahl Lege og tidligere president i Den norske legeforening Dagfinn Gedde-Dahl døde 12. juni 2016 i Bærum. Han ble født 1. mars 1937 i Florø. Gedde-Dahl fullførte medisinsk embetseksamen...
Marit Hermansen
05.07.2016
Landsstyremøtet 2016 er historie, og landsstyret har lagt et godt grunnlag for sentralstyrets videre arbeid. Det er alltid fint å ha landsstyret i ryggen når vi skal gripe fatt i nye store saker...
Marit Hermansen
21.06.2016
Hver dag tar nordmenn valg som påvirker forekomsten av antibiotikaresistens. Vi må ha virksomme medisiner når vi blir syke – vet vi nok om konsekvensene av våre valg, og hva kan vi gjøre for å bremse...
Marit Hermansen
07.06.2016
Det er på tide at Stortinget og regjeringen slutter å sitte stille. Nå er det politisk handling som gjelder. En times fysisk aktivitet i skolen må innføres nå! Varmen har kommet og Oslos gater kryr...
Marit Hermansen
24.05.2016
Årets landsstyremøte er mitt første som president. Jeg gleder meg til å møte alle de tillitsvalgte som utgjør landsstyrets 145 delegater, og alle de andre som kommer for å være med oss. Landsstyret...
Marit Hermansen
06.10.2015
Vårt «lille land» står foran svært ulike fremtidsscenarier. Politikerne trenger faglig ekspertise for å kunne gjøre gode veivalg. Legeforeningen vil være en aktiv rådgiver og samfunnsaktør. Å spå om...