Annonse
Annonse

Magne Nylenna

Artikler av Magne Nylenna

Magne Nylenna
22.08.2017
Det er nok flere enn kollega Herzog som har registrert, og kanskje også irritert seg over, en økende bruk av ordet «doktorskole», ikke minst blant medisinstudentene selv. Det finnes mange teorier om...
Magne Nylenna
05.06.2017
Når samme ord har en annen betydning i medisinsk fagspråk enn i allmennspråket, bør det brukes med varsomhet. Falske venner er et uttrykk som brukes om ord som er like, eller ligner på hverandre, men...
Magne Nylenna
24.01.2017
Dulting er en tjenlig norsk betegnelse på små, uformelle virkemidler for å påvirke atferd i helseriktig retning. Små påminnelser om alternative valg i hverdagen kan betraktes som en vennlig dulting i...
Magne Nylenna
10.10.2016
Preposisjonen på utvider sitt bruksområde. I medisinsk litteratur som i norsk språk for øvrig erstatter den gradvis andre preposisjoner. Det gjør preposisjonsbruken enklere, men språket blir mindre...
Magne Nylenna
27.09.2016
Oppmerksomheten om vitenskapelig uredelighet har økt, og mottiltakene er blitt flere. Men publiseringspresset i forskning er ikke blitt mindre. Det er ikke lenge siden forskning i sin alminnelighet...
Magne Nylenna
09.09.2016
Thørring, J. Tarantellen 414 s. Oslo: Aschehoug, 2007. Pris NOK 349 ISBN 978-82-03-19265-4 Jorun Thørring vender i sin tredje kriminalroman tilbake til Paris, der Vesterålens verdensvante datter,...
Magne Nylenna
09.09.2016
Hempel, S. The medical detective John Snow, cholera and the mystery of the Broad Street pump. 308 s, ill. London: Granta Books, 2006. Pris GBP 8 ISBN 978-1-86207-937-3 Johnson, S. The ghost map The...
Magne Nylenna
09.09.2016
Tjora, A Den moderne pasienten 254 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008. Pris NOK 345 ISBN 978-82-05-38097-4 Tidene endres, samfunnet endres og helsevesenet endres. Da er det ikke overraskende at...
Magne Nylenna
09.09.2016
M, Baden L., Kenney Skjult signatur 222 s. Oslo: Damm, 2008. Pris NOK 329 ISBN 978 82-04-11860-8 Kriminal- og spenningslitteratur har ofte en medisinsk tilknytning, dels fordi drap har åpenbar...
Magne Nylenna
09.09.2016
«Journalology», tidsskriftologi på norsk, er et begrep som ble lansert av Stephen P. Lock på 1980-tallet. Som redaktør av British Medical Journal og en av grunnleggerne av Vancouver-gruppen, har han...
Steinar Westin, Magne Nylenna
09.09.2016
En nestor i norsk allmennmedisin, professor Bent Guttorm Bentsen, døde 10.8. 2008 etter lengre tids sykdom, 82 år gammel. Hans død markerer slutten på en generasjon av allmennpraktiserende leger som...
Magne Nylenna, Sigmund Simonsen
08.09.2016
Klarere rammer bidrar til å fremme, forbedre og forenkle medisinsk og helsefaglig forskning Lov om medisinsk og helsefaglig forskning, helseforskningsloven ( 1 ), trer i kraft 1. juli 2009. Med det...
Magne Nylenna
08.09.2016
Internasjonale retningslinjer for artikkelstruktur bidrar til å øke kvaliteten på både publisering og forskning Det endelige mål med all medisinsk og helsefaglig forskning er å skaffe ny kunnskap til...
Magne Nylenna
08.09.2016
Medisinske ordbøker både beskriver og former det medisinske fagspråket. I små språkområder, som det norske, har ordbøkene stor betydning for utviklingen av en nasjonal medisinsk terminologi. Det er...
Magne Nylenna
08.09.2016
Dietrichs, E Stien, R The brain and the arts 307 s, ill. Oslo: Koloritt forlag, 2008. Pris NOK 365 ISBN 978-82-92395-64-6 Bøker om skjæringspunktet mellom medisin og kunst og kultur blir det aldri...
Magne Nylenna
08.09.2016
Damhaug, T. Døden ved vann 446 s. Oslo: Cappelen Damm, 2009. Pris NOK 369 ISBN 978-82-02-28964-5 Torkil Damhaug har fått mye og velfortjent oppmerksomhet omkring sin femte roman, som er hovedbok i...
Magne Nylenna
08.09.2016
Cornwell, P. De dødes bok 400 s. Oslo: Gyldendal, 2008. Pris NOK 129 ISBN 978-82-05-39436-0 Gjennom nesten 20 år har vi fått følge rettsmedisineren Kay Scarpettas mange krevende og spennende oppdrag...
Magne Nylenna
08.09.2016
Vi får utrettet mest sammen med andre og må ikke la dr. Stockmanns analyse lede oss inn i isolasjon, verken som personer eller organisasjoner «Sagen er den, ser I, at den stærkeste mand i verden, det...
Magne Nylenna
08.09.2016
Läkartidningen, Ugeskrift for Læger og Tidsskrift for Den norske lægeforening er typiske eksempler på nasjonale tidsskrifter med en dominerende posisjon i hvert av de skandinaviske land. De har...
Magne Nylenna
08.09.2016
Hvis konklusjonen fra granskingskommisjonen i Sudbø-saken blir stående, må merittverdien av medforfatterskap for vitenskapelige artikler reduseres «A thing worth having is a thing worth cheating for...