Annonse
Annonse

Lars T. Johansen

Artikler av Lars T. Johansen

Lars T. Johansen, June Beathe Høgsve Iversen, Lise Broen
26.06.2017
Helsetilsynet har i tilsynssaker som gjelder hjemmefødsler sett at jordmødre har sviktet i den helsehjelpen de ga før, under og etter fødsel. Samhandlingen mellom ansvarlig jordmor ved hjemmefødsel...
Lars T. Johansen, Pål Øian
13.12.2011
Perinatal mortality (cases of babies who die after the twenty second week of gestation or during the first week of life) has been falling steadily in Norway. In 2010 it was 4.9 ‰. Half of the deaths...
Lars T. Johansen, Pål Øian
13.12.2011
Den perinatale mortaliteten (barn som dør etter svangerskapsuke 22 eller i løpet av første leveuke) har vært jevnt fallende i Norge. I 2010 var den 4,9 ‰. Halvdelen av dødsfallene skjer under...