Annonse
Annonse

Ketil Slagstad

Artikler av Ketil Slagstad

Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
30.03.2017
Takk til A.W. Blomkvist for kommentar til vår artikkel ( 1 ) om Helsedirektoratets anbefaling om bruk av ikke-invasiv prenatal test (NIPT) i fosterdiagnostikken. Artikkelen er blitt vesentlig...
Ketil Slagstad
22.03.2017
The debate on drug-free programmes in mental health care concerns the nature of psychiatry – and what it ought to be. Photo: Sturlason Since 2010, a number of user organisations have campaigned for...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
21.03.2017
Helsedirektoratets nylige anbefaling om å innføre ikke-invasiv prenatal testing i fosterdiagnostikken er svakt begrunnet og i beste fall dårlig gjennomtenkt. I verste fall er det uttrykk for en...
Ketil Slagstad
21.03.2017
Takk til Helge Waal & Jørg Mørland ( 1 ) for kommentar til min lederartikkel ( 2 ). Forfatterne har helt rett i at Evang ikke snakket om det stoffrie samfunn, snarere skrev han at «misbruk av...
Ketil Slagstad
21.03.2017
Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være. Foto: Sturlason Siden 2010 har flere brukerorganisasjoner arbeidet for å innføre...
Ketil Slagstad
07.03.2017
Lavintensitet pulset ultralyd har ingen effekt i behandling av tibiafrakturer, viser ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Tibiaskaftfraktur behandles vanligvis operativt med...
Ketil Slagstad
07.03.2017
En ny studie trekker i tvil effekten av fysioterapi etter forstuinger i ankelen. Ankelforstuing er en vanlig skade, men det er uklart om det har noen gevinst å henvise pasientene rutinemessig til...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
28.02.2017
Helsedirektoratets nylige anbefaling om å innføre ikke-invasiv prenatal testing i fosterdiagnostikken er svakt begrunnet og i beste fall dårlig gjennomtenkt. I verste fall er det uttrykk for en...
Ketil Slagstad
02.02.2017
Korleis verkar pasientstyrt innlegging på bruken av helsetenester i psykisk helsevern? Meir pasientautonomi er ei målsetting i psykisk helsevern. Kan dette føre til mindre bruk av helsetenester? I...
Ketil Slagstad
10.01.2017
CT-undersøkelse av hjertet kan spare mange pasienter for invasiv koronar angiografi. Et friskt hjerte fremstilt i farger ved hjelp av computertomografi. Foto: Science Photo Library CT-undersøkelse av...
Ketil Slagstad
06.12.2016
Current anti-drugs policy entails consequences detrimental to society, rests on a fallible scientific basis and ought to be revised. Photo: Sturlason Humans have always felt a need for psychoactive...
Ketil Slagstad
06.12.2016
Dagens narkotikapolitikk har usosiale konsekvenser, er basert på et sviktende vitenskapelig grunnlag og bør revurderes. Foto: Sturlason Mennesker har alltid hatt behov for å ruse seg, og spørsmålet...
Ketil Slagstad
22.11.2016
I en ny studie hadde pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt uten tegn til hjertesvikt, som fikk betablokker, lavere dødelighet én måned etter infarktet enn dem som ikke fikk medikamentet. Virkning...
Ketil Slagstad
22.11.2016
I en ny studie har forskere påvist sammenheng mellom bruk av hormonelle prevensjonsmidler og depresjon. Illustrasjon: Science Photo Library Flere studier tyder på at hormonelle prevensjonsmidler kan...
Ketil Slagstad
08.11.2016
Er det sammenheng mellom folkehelsepolitikk, alkoholkonsum og hjertesykdom? En studie fra Texas tyder på det. The Drunkard’s Progress. From the first glass to the grave. Litografi fra 1846. Wikimedia...
Ketil Slagstad
25.10.2016
Hjerteinfarkt kan medføre seksuelle vansker i lang tid etter den akutte sykdomsfasen. Men det kan hjelpe å snakke med legen om problemene. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Hjerteinfarkt kan...
Ketil Slagstad
11.10.2016
Pasienter under utredning for kreft har økt risiko for å bli utsatt for en ulykke, også ulykker som ikke skyldes medisinske komplikasjoner. Dette viser en stor svensk studie. Uhell og ulykker er en...
Ketil Slagstad
11.10.2016
En ny britisk studie viser sammenheng mellom bruk av paracetamol under svangerskapet og senere risiko for atferdsvansker hos barna. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Paracetamol er mye brukt, også av...
Ketil Slagstad
27.09.2016
Biotechnology research is constantly confronted by legal and ethical boundaries. Occasionally, research has to be halted while we attempt to understand the consequences of what we are doing. Photo:...
Ketil Slagstad
27.09.2016
Bioteknologisk forskning støter stadig mot rettslige og etiske grenselinjer. Forskning må av og til stanses mens vi forsøker å forstå konsekvensene av det vi gjør. Foto: Sturlason Setter etikken...