Annonse
Annonse

Ketil Slagstad

Artikler av Ketil Slagstad

Ketil Slagstad
26.06.2017
Hiv/aids-aktivismen i USA vokste frem som en reaksjon på diskriminerende tendenser i samfunnet generelt og håndteringen av epidemien spesielt. Aktivistenes arbeid fikk varige konsekvenser for...
Ketil Slagstad
26.06.2017
Det er fortsatt vanskelig å få tilgang til individuelle pasientdata i metaanalyser. Illustrasjon: Thinkstock Metaanalyser basert på individuelle pasientdata anses som gullstandarden for å besvare...
Ketil Slagstad
26.06.2017
Pasienter i allmennpraksis med uspesifikke brystsmerter har økt risiko for senere hjerteinfarkt. Det viser en ny studie. Foto: Science Photo Library Brystsmerter er et vanlig symptom hos pasienter i...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
23.05.2017
Vi takker Torbjørn Eggebø og medarbeidere for en saklig og balansert kommentar til vår artikkel. Vi er enige i at tidlig ultralyd er egnet til å oppdage mer enn trisomier, og at alvorlige fosteravvik...
Ketil Slagstad
23.05.2017
Kun en brøkdel av forskrivningene av antidepressive legemidler utenfor godkjent indikasjon har støtte i forskning, viser en kanadisk studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library I mange land har...
Ketil Slagstad
23.05.2017
De som får økende kreatininnivåer etter oppstart med ACE-hemmere eller angiotensin II-reseptorantagonister, er en risikogruppe som må følges nøye. Kreatiningstigning er vanlig etter oppstart av...
Ketil Slagstad
02.05.2017
Det er sammenheng mellom en positiv legemiddeleffekt i en studie og interessekonflikter hos forfatterne. Dette viser en studie av 195 randomiserte legemiddelstudier publisert i 2013. Produksjon av...
Ketil Slagstad
02.05.2017
I et akademisk tidsskrift er det viktig, også her, å holde et saklig debattnivå. En åpen debatt fører forhåpentligvis til at andre stemmer som tradisjonelt gjerne har vært utenfor i de medisinske...
Ketil Slagstad
02.05.2017
Min lederartikkel har ført til debatt. Det er imidlertid viktig at diskusjonen ikke ledes vekk fra sakens kjerne – etter mitt syn om vi med dagens kunnskap om behandling av psykiske lidelser likevel...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
30.03.2017
Takk til A.W. Blomkvist for kommentar til vår artikkel ( 1 ) om Helsedirektoratets anbefaling om bruk av ikke-invasiv prenatal test (NIPT) i fosterdiagnostikken. Artikkelen er blitt vesentlig...
Ketil Slagstad
22.03.2017
The debate on drug-free programmes in mental health care concerns the nature of psychiatry – and what it ought to be. Photo: Sturlason Since 2010, a number of user organisations have campaigned for...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
21.03.2017
Helsedirektoratets nylige anbefaling om å innføre ikke-invasiv prenatal testing i fosterdiagnostikken er svakt begrunnet og i beste fall dårlig gjennomtenkt. I verste fall er det uttrykk for en...
Ketil Slagstad
21.03.2017
Takk til Helge Waal & Jørg Mørland ( 1 ) for kommentar til min lederartikkel ( 2 ). Forfatterne har helt rett i at Evang ikke snakket om det stoffrie samfunn, snarere skrev han at «misbruk av...
Ketil Slagstad
21.03.2017
Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være. Foto: Sturlason Siden 2010 har flere brukerorganisasjoner arbeidet for å innføre...
Ketil Slagstad
07.03.2017
Lavintensitet pulset ultralyd har ingen effekt i behandling av tibiafrakturer, viser ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Tibiaskaftfraktur behandles vanligvis operativt med...
Ketil Slagstad
07.03.2017
En ny studie trekker i tvil effekten av fysioterapi etter forstuinger i ankelen. Ankelforstuing er en vanlig skade, men det er uklart om det har noen gevinst å henvise pasientene rutinemessig til...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
28.02.2017
Helsedirektoratets nylige anbefaling om å innføre ikke-invasiv prenatal testing i fosterdiagnostikken er svakt begrunnet og i beste fall dårlig gjennomtenkt. I verste fall er det uttrykk for en...
Ketil Slagstad
02.02.2017
Korleis verkar pasientstyrt innlegging på bruken av helsetenester i psykisk helsevern? Meir pasientautonomi er ei målsetting i psykisk helsevern. Kan dette føre til mindre bruk av helsetenester? I...
Ketil Slagstad
10.01.2017
CT-undersøkelse av hjertet kan spare mange pasienter for invasiv koronar angiografi. Et friskt hjerte fremstilt i farger ved hjelp av computertomografi. Foto: Science Photo Library CT-undersøkelse av...
Ketil Slagstad
06.12.2016
Current anti-drugs policy entails consequences detrimental to society, rests on a fallible scientific basis and ought to be revised. Photo: Sturlason Humans have always felt a need for psychoactive...