Annonse
Annonse

Ketil Slagstad

Artikler av Ketil Slagstad

Ketil Slagstad
08.01.2018
Risikoen for kreft, både i og utenfor mage-tarm-systemet, er økt hos personer som har hatt inflammatorisk tarmsykdom siden barneårene. Det viser en ny studie. Tarm hos en person med Crohns sykdom,...
Ketil Slagstad
30.10.2017
Høy utdanning er assosiert med redusert risiko for hjerte- og karsykdommer. En ny studie styrker teorien om at sammenhengen er kausal. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Sosioøkonomisk status...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
16.10.2017
I vårt innlegg i Tidsskriftet ( 1 ) forsøkte vi å gi noen tentative svar på viktige spørsmål som reises av nye fostertester ( 2 – 6 ). John Ludvig Larsen mener debatten er unødvendig. Istedenfor å...
Ketil Slagstad
18.09.2017
The encounter with the undocumented migrant elucidates the meaning of medicine and the morals of society. Photo: Sturlason Norway is home to a large group of migrants who have no documents showing...
Ketil Slagstad
18.09.2017
I møtet med den papirløse migranten tydeliggjøres medisinens mening og samfunnets moral. Foto: Sturlason Det lever en stor gruppe migranter her i landet som ikke har papirer på lovlig opphold...
Ketil Slagstad
04.09.2017
HIV/AIDS activism in the USA emerged as a reaction to discriminatory tendencies in society in general and the handling of the epidemic in particular. The activists made a lasting impact on biomedical...
Ketil Slagstad
18.09.2017
Medisinens historie er en historie om vilje til liv – men også en fortelling om vilje til makt og vilje til viten. Distriktslege på Voss, Birger Lærum (1872 – 1953), med eldstesønn Ole Didrik (1901...
Ketil Slagstad
04.09.2017
Personer med opioidavhengighet har økt risiko for tidlig død. Behandling med legemidler reduserer dødeligheten, viser ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Legemiddelbasert...
Ketil Slagstad
21.08.2017
Takk til Eivind Meland for hyggelig kommentar til mitt essay. Min intensjon var å analysere hvordan hivhistorien er sammenflettet med homohistorien og hvordan hivaktivismen fikk varige konsekvenser...
Ketil Slagstad
21.08.2017
Waal & Mørland skriver i sitt tilsvar ( 1 ) at min tekst kan leses som at “det ikke er et mål å forhindre at bruk av «narkotika» skal bli sosialt akseptert.”Det har jeg aldri hevdet. Waal &...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
21.08.2017
En ny blodtest av gravide utfordrer dagens fosterdiagnostikk og gjør at vi må vurdere alternative måter å organisere fosterdiagnostikken på. Her presenteres seks ulike alternativer som tar hensyn til...
Ketil Slagstad
18.08.2017
Psykodynamisk psykoterapi er like effektivt ved psykiske lidelser som andre dokumentert effektive behandlingsformer. Dette viser en ny metaanalyse. Illustrasjon: iStock Kognitiv atferdsterapi og...
Ketil Slagstad
26.06.2017
Hiv/aids-aktivismen i USA vokste frem som en reaksjon på diskriminerende tendenser i samfunnet generelt og håndteringen av epidemien spesielt. Aktivistenes arbeid fikk varige konsekvenser for...
Ketil Slagstad
26.06.2017
Det er fortsatt vanskelig å få tilgang til individuelle pasientdata i metaanalyser. Illustrasjon: Thinkstock Metaanalyser basert på individuelle pasientdata anses som gullstandarden for å besvare...
Ketil Slagstad
26.06.2017
Pasienter i allmennpraksis med uspesifikke brystsmerter har økt risiko for senere hjerteinfarkt. Det viser en ny studie. Foto: Science Photo Library Brystsmerter er et vanlig symptom hos pasienter i...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
23.05.2017
Vi takker Torbjørn Eggebø og medarbeidere for en saklig og balansert kommentar til vår artikkel. Vi er enige i at tidlig ultralyd er egnet til å oppdage mer enn trisomier, og at alvorlige fosteravvik...
Ketil Slagstad
23.05.2017
Kun en brøkdel av forskrivningene av antidepressive legemidler utenfor godkjent indikasjon har støtte i forskning, viser en kanadisk studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library I mange land har...
Ketil Slagstad
23.05.2017
De som får økende kreatininnivåer etter oppstart med ACE-hemmere eller angiotensin II-reseptorantagonister, er en risikogruppe som må følges nøye. Kreatiningstigning er vanlig etter oppstart av...
Ketil Slagstad
02.05.2017
Det er sammenheng mellom en positiv legemiddeleffekt i en studie og interessekonflikter hos forfatterne. Dette viser en studie av 195 randomiserte legemiddelstudier publisert i 2013. Produksjon av...
Ketil Slagstad
02.05.2017
I et akademisk tidsskrift er det viktig, også her, å holde et saklig debattnivå. En åpen debatt fører forhåpentligvis til at andre stemmer som tradisjonelt gjerne har vært utenfor i de medisinske...