Annonse
Annonse

Kaveh Rashidi

Artikler av Kaveh Rashidi

Kaveh Rashidi
02.05.2017
Barn som får kreft lever lenger enn tidligere, men helsen til dem som overlever er ikke alltid bedre. Illustrasjonsfoto: Sipa USA/NTB scanpix Flere barn overlever kreft, og færre overlevere får...
Kaveh Rashidi
03.04.2017
Influensavaksine under svangerskapet øker ikke risikoen for medfødte misdannelser hos barnet. Dette viser en studie fra Sverige. Ferdigfylte sprøyter og hetteglass som inneholder...
Kaveh Rashidi
06.02.2017
Økt bentetthet under osteoporosebehandling er assosiert med lavere risiko for fraktur. Nedsatt bentetthet hos kvinne i 40-årene. Foto: Science Photo Library Osteoporose er ofte en medvirkende faktor...
Kaveh Rashidi
06.02.2017
Akupunkturbehandling kan ha god effekt ved kronisk, alvorlig obstipasjon. Kinesisk akupunkturkart fra Ming-dynastiet, år 1537. Wellcome Library, London (CC BY 4.0) Akupunktur blir brukt mot kronisk...
Kaveh Rashidi
19.12.2016
Transplantasjon av feces inn i tykktarmen gir god effekt mot tilbakevendende tarminfeksjon forårsaket av Clostridium difficile, viser en ny studie. Elektronmikroskopi av forskjellige bakterier funnet...
Kaveh Rashidi
19.12.2016
Distal gastrisk bypass gir ikke bedre resultater enn standard gastrisk bypass hos pasienter med alvorlig fedme, viser en ny norsk studie. Fra venstre Jon Kristinsson, Jøran Hjelmesæth, Hilde Risstad...
Kaveh Rashidi
05.12.2016
Progredierende myoklonisk epilepsi kan være forårsaket av en genfeil som gir forstyrret nervecellefunksjon. Det viser en norsk studie. Øverst fra venstre Roar Fjær, El Hassan...
Kaveh Rashidi
05.12.2016
Parkinsons sykdom og Alzheimers sykdom overføres ikke ved transfusjon av blodprodukter. Det viser en ny svensk-dansk studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Creutzfeldt-Jakobs sykdom, en...
Kaveh Rashidi
05.12.2016
Bakteriemi med gule stafylokokker forekommer hyppigere enn ellers hos slektninger av dem som har vært innlagt for dette. Det viser en dansk studie. Staphylococcus aureus er en del av vår normalflora...
Kaveh Rashidi
25.10.2016
Tai chi – tradisjonell kampkunst fra Kina – ga i en studie med gonartrosepasienter like god symptomlindring som fysioterapi. Morgentrening i Den forbudte by i Beijing – gruppen følger instruktøren i...
Kaveh Rashidi
10.10.2016
Å slutte på dagen fungerer bedre enn gradvis nedtrapping av røykingen, viser ny studie. I en britisk studie ble rundt 700 røykere randomisert i to grupper: den ene ble bedt om å slutte å røyke på...
Kaveh Rashidi
10.10.2016
I en norsk studie, publisert i tidsskriftet BMJ , ble det ikke vist noen forskjell mellom operasjon og konservativ behandling ved degenerativ meniskruptur. Førsteforfatter Nina Kise. Foto: © UiO/...
Kaveh Rashidi
10.10.2016
En enkel test kan brukes til å påvise resistente mycoplasmabakterier, viser en ny norsk studie. Fra venstre Brita Pukstad, Marianne Gossé og Svein Arne Nordbø. Foto: Fabian Åhrberg Mycoplasma...
Kaveh Rashidi
27.09.2016
Betablokkere bør brukes hos alle hjertesviktpasienter med sinusrytme, uavhengig av alder og kjønn, viser en studie publisert i BMJ . Førsteforfatter Dipak Kotecha og medforfatter Thomas von Lueder...
Kaveh Rashidi
08.09.2016
Ukomplisert divertikulitt kan trygt behandles uten antibiotika, viser norsk studie. Fra venstre Tom Øresland, Nina D. Brochmann, Gunn Signe Jakobsen og Johannes Schultz. Foto: Morten Kvello Akutt...
Kaveh Rashidi
23.08.2016
Steroider var like effektive som – og tryggere enn – ikke-steroide antiinflammatoriske midler i en studie om akutt urinsyregikt. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Urinsyregikt er en vanlig...
Kaveh Rashidi
22.08.2016
Sex er en viktig del av livet til mange pasienter. Snakker vi for sjelden om det på legekontoret? Foto: Sturlason Et godt seksualliv kan ha stor betydning for den enkeltes helse og livskvalitet ( 1...
Kaveh Rashidi
22.08.2016
Sex is an important part of many patients’ lives. Do we talk about it too rarely in the surgery? Photo: Sturlason A good sex life may have a major impact on the health and quality of life of each of...
Kaveh Rashidi
22.08.2016
Pasienter over 80 år med hjerteinfarkt kan ha stor nytte av invasiv behandling i tillegg til annen medisinsk behandling. Dette viser en norsk studie som nylig er publisert i The Lancet . Fra venstre...
Kaveh Rashidi
22.08.2016
Tilbud om tarmskreftscreening med koloskopi gir godt oppmøte og funn av mange tarmpolypper, viser ny studie. Studiegruppen NordICC. Foto: privat Koloskopiscreening er innført i flere europeiske land...