Annonse
Annonse

Karl Otto Nakken

Artikler av Karl Otto Nakken

Karl Otto Nakken
30.03.2017
I medisinen er det blitt en økende tendens til ikke bare subspesialisering, men også subsubspesialisering. Karl Otto Nakken. Foto: Privat Om vi fastholder analogien med treet, der medisinen utgjør...
Morten I. Lossius, Kristin Å. Alfstad, Kari M. Aaberg, Karl O. Nakken
22.03.2017
In seizure-free patients with epilepsy, the question of whether, and if so when, it is acceptable to discontinue treatment may be difficult to answer. A thorough risk-benefit assessment should be...
Morten I. Lossius, Kristin Å. Alfstad, Kari M. Aaberg, Karl O. Nakken
21.03.2017
Hos anfallsfrie epilepsipasienter kan spørsmålet om og eventuelt når det er forsvarlig å avslutte behandlingen være vanskelig å besvare. Sammen med pasient og pårørende bør man gjøre en grundig nytte...
Karl O. Nakken, Ellen Sundland Kjendbakke, Kari Modalsli Aaberg
10.01.2017
Det er nylig utarbeidet en norsk kunnskapsbasert retningslinje om utredning, behandling, rehabilitering og oppfølging av pasienter med epilepsi. Målet er å heve den generelle kvaliteten og utjevne de...
Karl Otto Nakken
20.12.2016
Etter en kveld i doktorklubben ble jeg sittende og reflektere over hvor forskjellige vi i grunnen er. Var det slik i utgangspunktet, eller er vi blitt preget av fagfeltene vi har jobbet i? Karl Otto...
Karl Otto Nakken
27.09.2016
I det siste møtet i doktorklubben lurte et medlem på hvilke medisinske fremskritt vi anså som viktigst i den tiden vi hadde vært leger. Karl Otto Nakken. Foto: Privat Blant våre åtte medlemmer var...
Karl Otto Nakken
18.12.2008
Bredal, D. Samtaler om lykken Menneskets evige søken etter mening. 226 s, ill. Oslo: Koloritt, 2008. Pris NOK 298 ISBN 978-82-92395-60-8 Forfatteren har et ambisiøst mål: Å avdekke realiteten bak...
Anna Bremer, Ann-Sofie Eriksson, Geir Ketil Røste, Bredo Knudtzen, Karl Otto Nakken
23.03.2006
Stimulering av vagusnerven ble introdusert i USA i 1988 som et behandlingsalternativ til pasienter med intraktabel epilepsi. I begynnelsen av 1990-årene ble denne behandlingen også tatt i bruk her i...
Elisif Rytter, Svein I. Johannessen, Karl Otto Nakken
12.06.2003
Mange leger er i tvil om hvilken antikonsepsjonsmetode de bør anbefale til kvinner med epilepsi. Frykten for at p-piller forsterker anfallstendensen, er i dag ugrunnet ( 1 ), selv om østrogen virker...
Ann-Sofie Eriksson, Karl Otto Nakken
15.05.2003
Insidensen av epilepsi er høyest i de to første leveårene og synker siden gjennom oppveksten. Den kumulative risiko for å få epilepsi som barn (0 – 15 år) er ca. 1 %. Prevalensen stiger med økende...
Theresa Mariero Klees, Eylert Brodtkorb, Karl Otto Nakken, Rasmus Lossius, Svein I. Johannessen
28.05.2003
I løpet av de siste ti år er sju nye antiepileptika blitt markedsført i Norge. Disse har ulike virkningsmekanismer, bivirkningsprofiler og farmakokinetiske egenskaper og har foreløpig ikke funnet sin...
Karl Otto Nakken
28.05.2003
Epilepsy lies in the borderland between what is understood conventionally as a province of psychiatry and a province of neurology T.A. Betts ( 1 ) Ved nevrologiske lidelser generelt, og ved epilepsi...
Karl O. Nakken
21.06.2016
I doktorklubben har det lett for å bli mye mimring om forgangne tider. Karl Otto Nakken. Foto: Privat Det er pussig å registrere hvor godt klubbens medlemmer husker episoder fra studietiden, mens...
Rasmus Lossius, Karl Otto Nakken, Eylert Brodtkorb
29.11.2011
Vi takker Torkel Steen & Arne-Birger Knapskog for deres diskusjon i Tidsskriftet nr. 21/2011 ( 1 ) av vår kommentar om endrede helsekrav for førerkort ved epilepsi ( 2 ). Det er lagt ned et...
Marte Roa Syvertsen, Karl Otto Nakken
02.10.2012
Younes Bakali må berømmes for grundig lesing! Forklaringen er enkel: Herpin døde i 1865. Hans hovedverk om epilepsi, «Des Accès Incomplets d`Épilepsie», ble utgitt posthumt, dvs. i 1867. Dette verket...
Arne Reimers, Karl Otto Nakken, Rasmus Lossius, Eylert Brodtkorb
02.10.2012
Retningslinjene for bruk av legemidler hos personer med førerkort er blitt strengere. For en rekke legemidler, inkludert antiepileptika, er det angitt dosebegrensninger som rammer nesten alle som...
Karl O. Nakken, Erik Taubøll
28.01.2014
Valproat er et potent antiepileptikum med særlig effekt ved generaliserte epilepsier. Det er også godkjent indikasjon ved bipolar lidelse. De senere år er det kommet solid dokumentasjon på at bruk av...
Karl O. Nakken, Kari Mette Lillestølen, Eylert Brodtkorb, Torleiv Svendsen, Kathrine Johannessen Haggag, Erik Taubøll
01.07.2014
Det er økt forekomst av medfødte misdannelser hos barn født av kvinner med epilepsi sammenliknet med barna til kvinner i den øvrige befolkningen ( 1 ). Det kan være flere mulige årsaker til dette,...
Karl Otto Nakken
09.12.2014
Mens andre fortalte entusiastisk om «den beste sommeren i manns minne», fikk jeg en skikkelig møkkasommer. Jeg var nemlig sykehusinnlagt i mange uker – på isolat. Karl Otto Nakken. Foto: Privat I...
Karl Otto Nakken
30.06.2015
I doktorklubben vår har vi mer enn én gang sukket høylytt over new public management (NPM). Hvilken gauk var det som innførte dette i norsk helsevesen? Var det Jens? I tilfelle ville vi ha invitert...