Annonse
Annonse

Karl O. Nakken

Artikler av Karl O. Nakken

Magnhild Kverneland, Ellen Molteberg, Kathrine C. Haavardsholm, Sigrid Pedersen, Anette Ramm-Pettersen, Karl O. Nakken
05.09.2017
Children with pharmacoresistant epilepsy should be offered ketogenic dietary therapy. The diet, which is rich in fat and low in carbohydrate, has a beneficial effect in reducing seizures in this...
Magnhild Kverneland, Ellen Molteberg, Kathrine C. Haavardsholm, Sigrid Pedersen, Anette Ramm-Pettersen, Karl O. Nakken
04.09.2017
Barn med farmakoresistent epilepsi bør få tilbud om behandling med ketogen diett. Dietten, som er fettrik og karbohydratfattig, har en god anfallsreduserende effekt i denne pasientgruppen. Den kan...
Morten I. Lossius, Antonia Villagran, Hilde N. Karterud, Oliver Henning, Karl O. Nakken
19.12.2016
Psykogene ikke-epileptiske anfall er anfall av epilepsilignende karakter som ikke har et hjerneorganisk korrelat. Som navnet indikerer, antar man at psykologiske prosesser spiller en rolle. Vårt...
Elisif Rytter, Karl O. Nakken, Lisa T. Mørch-Reiersen, Anne Efjestad, Kirsten Selvig
09.09.2016
Det har vært en vanlig oppfatning at epilepsi starter i barne- og ungdomsårene og at debut i voksen alder forekommer relativt sjelden. De senere årene har imidlertid den årlige epilepsiinsidensen økt...
Karl O. Nakken, Eylert Brodtkorb, Jeanette Koht
09.09.2016
Epilepsi er ikke én sykdom, men en rekke ulike tilstander som er karakterisert ved tilbakevendende epileptiske anfall. Rundt 0,7 % av befolkningen har epilepsi, og prevalensen er høyest blant de...
Karl O. Nakken, Svein I. Johannessen
09.09.2016
Et av medisinens første bud er aldri å skade pasienten, nihil nocere. I behandling av epilepsi opplever vi ikke sjelden overraskelser i form av at medikamenter som er ment å skulle gi...
Anette Huuse Farmen, Morten I. Lossius, Karl O. Nakken
08.09.2016
Epilepsi rammer i underkant av 1 % av befolkningen. Hos rundt 70 % av disse kan anfallene bringes under kontroll med medikamenter ( 1 ). I den senere tid er det kommet data som indikerer at tilskudd...
Guri Rørtveit, Annetine Staff, Baard-Christian Schem, Lill-Tove Busund, Karl O. Nakken, Marte Walstad, Ola Dale, Terje Vigen
08.09.2016
For første gang er redaksjonskomiteens funksjoner og oppgaver nedfelt skriftlig. Vi publiserer nå en arbeidsbeskrivelse på nett Tidsskrift for Den norske legeforening har hatt en redaksjonskomité...
Karl O. Nakken, Erik Taubøll
08.09.2016
Hos to pasienter med tilsynelatende samme epilepsiform kan den ene bli helt anfallsfri med det første forsøkte antiepileptikum, mens den andre kan få stadig tilbakevendende anfall til tross for flere...
Caroline Lund, Ira Haraldsen, Morten I. Lossius, Helge Bjørnæs, Rasmus Lossius, Karl O. Nakken
08.09.2016
Kvinne med sannsynlig psykogent ikke-epileptisk anfall. Andrea del Sarto 1508. Foto prof. Kugler, München Psykogene ikke-epileptiske anfall (psychogenic non-epileptic seizures, PNES) kan defineres...
Karl O. Nakken, Kari Mette Lillestølen, Erik Taubøll, Bernt Engelsen, Eylert Brodtkorb
08.09.2016
Kvinner med epilepsi står for ca. 0,5 % av alle fødsler ( 1 ). I Norge tilsvarer dette om lag 300 fødsler årlig. Både epileptiske anfall og antiepileptika gir økt risiko for fosterskader, og det er...
Pål Gunnar Larsson, Svein Johannessen, Helge Bjørnæs, Karl O. Nakken, Rasmus Lossius, Per Brandt-Hansen, Per Oskar Andersen, Tryggve Lundar, Eivinn Hauglie-Hanssen
08.09.2016
Yngve Løyning døde 18.12. 2005, 76 år gammel, etter et langt sykeleie. Med ham ble en institusjon i norsk epileptologi borte. Han avla medisinsk embetseksamen i Oslo i 1954. Etter turnustjeneste...
Rasmus Lossius, Karl O. Nakken
07.09.2016
Det er i dag enighet om at risikoen for tidlig død blant personer med epilepsi er 2 – 3 ganger høyere enn i normalbefolkningen (1). Cockerell og medarbeidere (2) fant i en sju års oppfølgingsstudie...
Karl O. Nakken, Olaf Henriksen, Geir K. Røste, Rasmus Lossius
07.09.2016
20 – 30 % av epilepsipopulasjonen har anfall som ikke lar seg kontrollere med medikamenter (1), og for disse pasientene kan epilepsikirurgi være et behandlingsalternativ. Etter preoperativ utredning...
Karl O. Nakken
07.09.2016
Det er nylig etablert et nettverk av norske nevrologer som har påtatt seg å registrere gravide kvinner med epilepsi i sitt område. Studien koordineres nasjonalt av Statens senter for epilepsi, mens...
Karl O. Nakken, Ann-Sofie Eriksson, Hrisimir Kostov, Rasmus Lossius, Monika Haakonsen, Andrés Server, Geir K. Røste
06.09.2016
Mer enn 95 % av epileptiske anfall stopper spontant i løpet av 1 – 2 minutter. I sjeldne tilfeller ser man at anfallet varer i mer enn 30 minutter. Man taler da om status epilepticus, en alvorlig...
Mia Tuft, Karl O. Nakken
09.12.2014
Ideas that appear very strange to us have shaped views of epilepsy throughout our history. A number of creative, but mostly ineffective cures have been attempted. Older writings testify to the fact...
Karl O. Nakken
18.02.2011
As a neurologist with an interest in skiing, I have had the opportunity to study a phenomenon that I believe merits broader attention. This phenomenon is skiencephalia – skis on the brain. I have...
Mia Tuft, Karl O. Nakken
09.12.2014
Through the ages, people with epilepsy have been subject to stigmatisation. To what extent is this still a reality? The depiction of epilepsy in contemporary popular music may reflect these attitudes...
Mia Tuft, Karl O. Nakken
09.12.2014
Ideas that appear very strange to us have shaped views of epilepsy throughout our history. A number of creative, but mostly ineffective cures have been attempted. Older writings testify to the fact...