Annonse
Annonse

Jørgen G. Bramness

Artikler av Jørgen G. Bramness

Jørg Mørland, Jørgen G. Bramness
22.01.2018
Advokat Dagfinn Hessen Paust kommer med et nokså krast angrep på vår kronikk om hvor lenge effektene av cannabis varer. Han åpner med en anklage om blanding av juss og medisin, men han gjør dette...
Jørgen G. Bramness
22.01.2018
En dag i september 2017 var hovedoppslaget i studentavisen Universitas «LSD inntar lesesalen» ( 1 ). Noen studenter «sto frem» som hverdagsbrukere av lave doser av LSD. De mente at dette hevet deres...
Jørg Mørland, Jørgen G. Bramness
30.10.2017
Etter jevnlig bruk av mye cannabis kan man gjenfinne den psykoaktive substansen THC i blodet i mange dager. Dette kan ha konsekvenser for cannabisbruk og bilkjøring, enten cannabis brukes medisinsk...
Vigdis Vindenes, Jørgen G. Bramness, Anne Line Bretteville-Jensen, Jørg Mørland, Liliana Bachs
08.11.2016
De senere årene er sterkere cannabisprodukter blitt tilgjengelig på det illegale markedet, men hvilke helsemessige konsekvenser har egentlig dette for brukerne? Illustrasjon: Ørjan Jensen Spørsmålet...
Jørgen G. Bramness
08.11.2016
Landheim, Anne Wiig, Frøy Lode Brendbekken , Marit Et bedre liv Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer. 210 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016...
Jørgen G. Bramness, Pål Sandvik, Helle Schøyen, Fredrik A. Walby
13.12.2007
En fersk rapport fra Kunnskapssenteret om antidepressiv behandling bærer preg av manglende kompetanse i psykiatri og klinisk forskning. Flere av konklusjonene mangler tilstrekkelig dokumentasjon...
Jørgen G. Bramness, Fredrik A. Walby
01.11.2007
På forsommeren i år mottok vi et innlegg til Tidsskriftets spalte Brev til redaktøren skrevet av Svein Reseland. Han kritiserte vår artikkel om sammenhengen mellom økninger i salget av...
Jørgen G. Bramness, Fredrik A. Walby
28.06.2007
Det er selvsagt riktig at vår formulering om at antall selvmord sank «med opptil 150 pr. år» kan misforstås. Det er ikke snakk om en slik reduksjon i selvmordsraten hvert eneste år – da ville jo...
Jørgen G. Bramness, Anders Engeland, Kari Furu
18.10.2007
Bruken av SSRI-antidepressiver og venlafaksin hos barn og unge har vært gjenstand for debatt. Dette skyldes at dokumentasjonen av disse midlenes effekt på depresjoner hos barn og unge er dårlig ( 1...
Jørgen G. Bramness
15.03.2007
Lingjærde, O. Psykofarmaka Medikamentell behandling av psykiske lidelser. 5. utg. 556 s, ill. Kristiansand: Høgskoleforlaget, 2006. Pris NOK 649 ISBN 978-82-7634-727-2 Den norske nestoren innenfor...
Jørgen G. Bramness
17.05.2007
Verden helseorganisasjon WHO expert committee on drug dependence 31 s. Genève: WHO, 2006. Pris CHF 14 ISBN 978-92-4-120942-7 Dette heftet er ingen bok, men snarere et møtereferat fra gruppen i...
Jørgen G. Bramness, Pål Sandvik, Helle Schøyen, Fredrik A. Walby
14.02.2008
Marianne Klemp Gjertsen og medarbeidere innrømmer at diskusjonskapitlet i rapporten Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksne ( 1 ) kunne vært...
Jørgen G. Bramness, Harald Sundby
28.08.2008
Larsen, OM. Mellom alle stoler Narkomane og leger utenfor rusomsorgen. 239 s, ill. Oslo: Forlaget Aktuell, 2008. Pris NOK 329 ISBN 978-82-92-61108-1 Ole Martin Larsen forteller om leger og...
Jørgen G. Bramness
14.08.2008
Duckert, F Lossius, K Ravndal, E Kvinner og alkohol 176 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-00868-4 Tre av landets ledende forskere på feltet har levert en god...
Lars Slørdal, Jørgen G. Bramness
09.10.2008
Det klassiske antihistaminet alimemazin har mange farmakologiske effekter, inklusive sedasjon. Det brukes relativt hyppig som sovemiddel, også hos små barn. Alimemazin kan gi alvorlige bivirkninger,...
Jørgen G. Bramness
26.06.2008
I Tidsskriftet nr. 9/2008 ser jeg med interesse at det er opprettet en brukerforening for Somadril-brukere i Norge ( 1 ). Finnes det andre medikamenter som har fått sin egen interesseorganisasjon?...
Jørgen G. Bramness
30.04.2009
At det finnes fylkesforskjeller i bruk av medisiner av ulike slag, inkludert psykotrope legemidler, er en erkjennelse som er like årviss som utgivelsen av publikasjonen Legemidler i Norge fra...
Jørgen G. Bramness, Helge Waal, Jørg Mørland
30.04.2009
Det er ikke behov for en egen betegnelse for skadelig bruk av opioider forårsaket av legebehandling. Illustrasjon Science Photo Library/GV-Press/NordicPhotos I et innlegg i språkspalten i...
Jørgen G. Bramness
13.08.2009
Ungdommens bruk av reseptfrie smertestillende medikamenter øker. Gir det grunn til bekymring? Fører mer tilgjengelige piller til at man lettere tyr til medikamentell behandling av dagliglivets plager...
Jørgen G. Bramness
26.03.2009
Dysthe, P. Besettelsen En historie om avhengighet. 219 s. Oslo: Cappelen Damm, 2008. Pris NOK 329 ISBN-978-82-04-14287-0 Av og til angrer man på at man har sagt ja til å skrive en anmeldelse. Man bør...