Annonse
Annonse

Artikler av Jan C. Frich

Jan C. Frich, Stine Andersen, Anders Bærheim, Maren Ellingsen, Gard A. Skulstad Johanson, Oda Lockert, Henrik Schirmer, Tobias S. Slørdahl
18.09.2017
A national test was arranged in March 2017 for medical students in their final year. The test was well attended, and the results indicate that the academic level is consistent across all Norwegian...
Michael Bretthauer, Per Olav Vandvik, Finn Egil Skjeldestad, Jan C. Frich, Thomas de Lange, Magnus Løberg
18.09.2017
Kvalitetsforbedring, ledelse og kunnskapshåndtering får en viktig plass i den nye spesialistutdanningen for leger. Styrkingen av legers kompetanse er betimelig, men vil kreve ressurser og kompetente...
Jan C. Frich, Stine Andersen, Anders Bærheim, Maren Ellingsen, Gard A. Skulstad Johanson, Oda Lockert, Henrik Schirmer, Tobias S. Slørdahl
18.09.2017
En nasjonal delprøve ble gjennomført i mars 2017 for medisinstudenter i siste studieår. Oppslutningen om prøven var stor, og resultatene indikerer et jevnt faglig nivå på tvers av de norske...
Jan C. Frich
04.09.2017
Høye kostnader, kvalitetsutfordringer og økte forventninger er problemer helsesystemene globalt står overfor. Er det noe å lære av erfaringene fra verdens største og mest innovative helsepolitiske...
Jan C. Frich
16.09.2016
The expertise and working hours of doctors are an important resource that should be used in the best way possible. Since 1994, the Institute for Studies of the Medical Profession has conducted...
Jan C. Frich
09.09.2016
Hjerneslagsykdom har vært en utfordring for medisinen i uminnelige tider. I en historisk artikkel i Tidsskriftet nr. 20/1957 (s. 913 – 4) gir Berhhard Getz (1923 – 69) en utlegning av to klassiske...
Jan C. Frich
09.09.2016
VL., Larssen Norske helter 278 s. Oslo: Cappelen, 2007. Pris 349 NOK ISBN 978-82-02-27352-1 Pasienters opplevelser av sykdom er et kjent litterært tema, likeså skildringer av leger og annet...
Jan C. Frich
09.09.2016
Posen, S. The doctor in literature Bd 2. Private life. 298 s, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 35 ISBN 978-1-8577-5779-8 Dette er bind 2 i serien The doctor in literature, av den australske...
Jan C. Frich
09.09.2016
Forfang, K Rasmussen, K Det norske hjerte Norsk hjertemedisins historie. 412 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 499 ISBN 978-82-15-00891-2 I 2003 foreslo Svend Aakhus, daværende...
Jan C. Frich
09.09.2016
Gjerstad, L Skjeldal, OH Helseth, E Nevrologi og nevrokirurgi Fra barn til voksen. 4. utg. 632 s, tab, ill. Nesbru: Forlaget Vett & Viten, 2007. Pris NOK 968 ISBN 978-82-412-0628-3 Læreboken...
Jan C. Frich
09.09.2016
Akuttmedisinske aspekter ved slagbehandling er omhandlet i flere artikler i temaserien om hjerneslag ( 1  –  4 ). Intensiv overvåking av pasienter med akutt hjerneinfarkt er nylig omtalt i...
Jan C. Frich
09.09.2016
Hans Jacob Ustvedt (1903 – 82) publiserte i Tidsskriftet nr. 5/1957 (s. 214 – 8) en artikkel hvor han funderte over grunnen til at Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) døde. Ustvedt mener at...
Jan C. Frich
09.09.2016
Jon Henrik Laake hefter seg ved en mellomtittel i intervjuet med Ellisiv Mathiesen i Tidsskriftet nr. 6/2007 ( 1 ). Mathiesen, som er spesialist i nevrologi og var leder i Norsk nevrologisk forening...
Jan C. Frich, David Russell
09.09.2016
Pasienter med akutt hjerneslag skal behandles som tiltrengende øyeblikkelig hjelp. Forskningen om hjerneslagsykdommer må styrkes På verdensbasis rammes hvert år 15 millioner mennesker av hjerneslag...
Jan C. Frich
09.09.2016
Som ledd i satsningen for å styrke praksisnær og klinisk forskning i allmennmedisin, er det nå etablert allmennmedisinske forskningsenheter både i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Deltakere på...
Jan C. Frich
09.09.2016
Mätzsch, T Gottsäter, A Stroke och cerebrovaskulär sjukdom 311 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2007. Pris SEK 413 ISBN 978-91-44-03391-4 Stroke och cerebrovaskulär sjukdom er en lærebok som tar...
Jan C. Frich
09.09.2016
Sacks, O. Musicophilia Tales of music and the brain. 381 s. New York, NY: Knopf, 2007. Pris USD 26 ISBN 978-0-330-41837-9 Oliver Sacks (f. 1933) fikk sin medisinske grunnutdanning i Oxford. Tidlig i...
Jan C. Frich
08.09.2016
Stabursvik og medarbeidere har på invitasjon fra Tidsskriftet skrevet en kommentar med kritiske bemerkninger til innføringen av den nye studieplanen ved medisinstudiet i Oslo ( 1 ). Jeg har vært...
Jan C. Frich
08.09.2016
Legers kompetanse og arbeidstid er en viktig ressurs som bør brukes på best mulig måte. Legeforskningsinstituttet har siden 1994 gjennomført regelmessige spørreundersøkelser hos et representativt...
Jan C. Frich, Kirsti Malterud
08.09.2016
Tre av Helmans mest sentrale bøker «Tekno-medisinen, til sammenlikning, tilbyr oss en drømmeverden uten flertydighet, et vitenskapelig paradis hvor alt gir mening, ett sted hvor nesten alt kan måles...