Annonse
Annonse

Henrikt Vogt

Artikler av Henrikt Vogt

Henrik Vogt, Andreas Pahle
03.10.2017
New technology enables visions of enhancing the human being medically. This necessitates a discussion about the essential question: What is the goal of medicine? The essential question for the future...
Henrik Vogt
16.10.2017
Systemmedisin, en spydspiss i den nye presisjonsmedisinen, lover både helhetstenkning og en revolusjon i forebyggende medisin. Men løftet er ikke troverdig. Foto: Nicolai Bauer Allmennlegen møter...
Henrik Vogt, Andreas Pahle
04.09.2017
Ny teknologi muliggjør visjoner om å kunne forbedre mennesket medisinsk. Det tvinger frem en diskusjon om det viktigste spørsmålet: Hva er medisinens mål? Det viktigste spørsmålet for fremtidens...