Annonse
Annonse

Artikler av Hebe Désirée Kvernmo

Hebe Désirée Kvernmo, Petter Otterdal, Lise Balteskard
17.10.2017
Wrist fractures are the most frequently occurring fracture type in Norway ( 1 , 2 ). Previous estimates based on incidence rates from Bergen and Oslo indicate an incidence of more than 15 000 of...
Hebe Désirée Kvernmo, Petter Otterdal, Lise Balteskard
16.10.2017
Håndleddsbrudd er den hyppigst forekommende bruddtypen i Norge ( 1 , 2 ). Tidligere estimater basert på insidensrater fra Bergen og Oslo tilsier at vi har mer enn 15 000 slike brudd årlig blant...
Christer Kjærvik, Hebe Désirée Kvernmo, Anna Bågenholm, Sissel Løseth
06.12.2016
A previously healthy teenage girl was referred to the department of hand surgery with a lump on the flexor side of the left wrist. The lump had been discovered by the girl’s mother around seven years...
Christer Kjærvik, Hebe Désirée Kvernmo, Anna Bågenholm, Sissel Løseth
05.12.2016
En tidligere frisk jente i tenårene ble henvist til håndkirurgisk avdeling med en kul på bøyesiden ved venstre håndledd. Denne var blitt oppdaget av mor rundt syv år tidligere og var etter hvert...
Hebe Désirée Kvernmo
08.09.2016
DB, Herren L, Nagy DA, Campbell Osteosynthesis in the hand Current concepts. FESSH instructional course 2008. 176 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 126 ISBN 978-3-8055-8542-2 Denne...
Hebe Désirée Kvernmo, Jan-Ragnar Haugstvedt
20.08.2013
The term syndactyly derives from the Greek syn (together), and daktylos (finger), and refers to the clinical appearance of fingers which have not undergone a normal process of separation in...
Hebe Désirée Kvernmo, Yngvar Krukhaug
19.02.2013
Distal radius fractures are the most frequently occurring type of fracture in Norway, accounting for about 20 % of all fractures. Incidence rates indicate more than 15 000 of these fractures each...
Hebe Désirée Kvernmo, Jan-Ragnar Haugstvedt
20.08.2013
Termen syndaktyli kommer fra gresk syn (sammen), og daktylos (finger), og refererer til det kliniske utseendet av fingre som ikke har gjennomgått en normal separasjonsprosess i embryonallivet. Det er...
Hebe Désirée Kvernmo, Yngvar Krukhaug
19.02.2013
Norge er distale radiusfrakturer den hyppigst forekommende frakturtypen, den utgjør ca. 20 % av alle brudd. Vurdert ut fra påviste insidensrater har vi her i landet mer enn 15 000 slike frakturer per...