Annonse
Annonse

Hans Ole Korsgaard

Artikler av Hans Ole Korsgaard

Hans Ole Korsgaard
04.09.2017
Personlighetsforstyrrelser kan diagnostiseres hos ungdom, og langtidsprognosen kan bedres gjennom tidlig intervensjon og forebygging av komorbide lidelser. Hans Ole Korsgaard. Foto: Gudbrand...
Raman Dhawan, Hans Ole Korsgaard, Else Lill Beyer Urdal
13.03.2008
Legeerklæringer tillegges stor vekt ved søknad om utenlandsadopsjon. Slike erklæringer må ta utgangspunkt i barnets behov i et perspektiv på 15 – 20 år. Adoptivbarn har ofte økt sårbarhet og kan være...
Hans Ole Korsgaard
10.08.2006
Unge voksne, som utgjør en stadig større gruppe i samfunnet, befinner seg i en viktig omstillings- og utviklingsfase i livet. Omstillingen fra barn til voksen er mer langvarig enn før og byr på...