Annonse
Annonse

Haakon B. Benestad

Artikler av Haakon B. Benestad

Haakon B. Benestad
13.11.2017
Musestudier med et langt, ikke-kodende RNA-molekyl viser et mulig angrepspunkt for fremtidig behandling av hjertefibrose. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Hjerteinfarkt fører ofte til en...
Haakon B. Benestad
30.10.2017
Antistoff mot follikkelstimulerende hormon ga mindre fedme, økt benmasse og endret fettvev hos overvektige individer i en musestudie. Modell av follikkelstimulerende hormon-kompleks med reseptor...
Haakon B. Benestad
18.09.2017
Kulturer av vevsbiter fra reproduksjonsorganer hos mus kan simulere menstruasjonssyklusen over flere uker. Lysmikroskopibilde av del av livmor hos menneske. Foto: Science Photo Library Vevsbiter uten...
Haakon B. Benestad
04.09.2017
Tilbakegang av inflammasjon er en aktiv prosess som blant annet reguleres av lipidmediatorer dannet fra omega-3-fettsyrer. Kapselendoskopi av tynntarmen til en pasient med Crohns sykdom viser...
Haakon B. Benestad
04.09.2017
Ikke-patogene, normalt forekommende bakterier på huden produserer spesifikke peptider mot andre bakterier. Disse peptidene kan beskytte mot farlige bakterier. Fotosammensetning av vanlige...
Haakon B. Benestad
23.05.2017
Genetisk overføring av antigenreseptorer til T-celler gir håp om mer effektivt kreftbehandling. Genetisk modifiserte T-celler for behandling av pasienter med malign B-cellesykdom har i flere studier...
Haakon B. Benestad
02.05.2017
Etanol er kaloririkt, men stimulerer likevel hjernens appetittsignaler istedenfor å hemme dem, slik andre energirike næringsstoffer gjør. Modell av etylalkoholmolekyl. Her er karbon vist i svart,...
Haakon B. Benestad
30.03.2017
Med en silikonmansjett rundt hjertet kan trykkluft og sug opprettholde nesten normal blodsirkulasjon hos griser med hjertesvikt, viser ny studie. Der medikamenter ikke lenger duger, kan forskjellige...
Haakon B. Benestad
07.03.2017
Ingeniørkunst innen genetikk kan produsere humane cellelinjer som etter implantasjon i diabetiske mus skiller ut insulin etter behov. Å regenerere en diabetikers β-celler fra induserte stamceller kan...
Haakon B. Benestad
24.01.2017
Et protein som binder interleukin 22 ser ut til å inngå i virkningsmekanismen for tumornekrosefaktor-α-hemmere. Monoklonale antistoffer rettet mot tumornekrosefaktor-α (TNF-α) brukes bl.a. ved...
Haakon B. Benestad
24.01.2017
Internevroner i frontallappen reduserer angst hos hannmus, men øker interessen for hanner hos hunnmus. Illustrasjon: Science Photo Library Emosjonelle lidelser som autismespekterlidelser er mye...
Haakon B. Benestad
22.11.2016
CRISPR/Cas9-komplekset, som brukes til å forandre en celles DNA, kan omdanne fibroblaster til nevroner, men dette skjer ikke via pluripotente stamceller. I en studie som nylig er publisert i...
Haakon B. Benestad
08.11.2016
Løping reduserer tumorinsidens og tumorvekst i flere musemodeller ved at adrenalin og interleukin-6 mobiliserer NK-celler. Epidemiologiske data viser at regelmessig trening beskytter mot visse...
Haakon B. Benestad
27.09.2016
Cyklodekstrin kan skrumpe aterosklerotiske plakk i mus. Kan det brukes i behandlingen av aterosklerose hos mennesker? Kolesterolsenkende behandling med statiner gir ikke alltid tilfredsstillende...
Haakon B. Benestad
12.06.2003
Resultater fra basalforskning kommer sjelden til klinisk nytte, selv når de virker svært lovende, hevder ny studie. Forskerne ønsket å finne ut hvor ofte basalforskning omsettes til klinisk bruk. De...
Haakon B. Benestad
23.08.2016
Trening eller røyking i svangerskapet påvirker fysisk aktivitet og lungefunksjon hos avkommet. Illustrasjonsfoto: Image Source/Scanpix Svangre, innavlede mus som enten måtte holde seg i ro i burene...
Haakon B. Benestad
21.06.2016
En nanopartikkelgenerator frigir cytotoksisk medisin i kreftceller og bedrer overlevelsen hos mus injisert med metastaseceller fra mennesker. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Ved...
Haakon B. Benestad
07.06.2016
Studier av mus og mennesker tyder på at overvekt kan utvikles ved en enten-eller-mekanisme. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Genetisk identiske mus med en spesiell mutasjon kan utvikle seg...
Haakon B. Benestad
23.02.2016
Individuelle menyer basert på individuelle helseopplysninger kan senke risikoen for hyperglykemi etter måltid. Hyperglykemi øker risikoen for utvikling av type 2-diabetes, men glykemisk indeks for...
Haakon B. Benestad
24.05.2016
Kan et nylig oppdaget peptid hos mus bane vei for en ny type behandling av hjertesvikt hos mennesker? Muskelkontraksjon er avhengig av utslipp av Ca 2+ fra sarkoplasmatisk retikulum og reopptak ved...