Annonse
Annonse

Haakon B. Benestad

Artikler av Haakon B. Benestad

Haakon B. Benestad
30.03.2017
Med en silikonmansjett rundt hjertet kan trykkluft og sug opprettholde nesten normal blodsirkulasjon hos griser med hjertesvikt, viser ny studie. Der medikamenter ikke lenger duger, kan forskjellige...
Haakon B. Benestad
07.03.2017
Ingeniørkunst innen genetikk kan produsere humane cellelinjer som etter implantasjon i diabetiske mus skiller ut insulin etter behov. Å regenerere en diabetikers β-celler fra induserte stamceller kan...
Haakon B. Benestad
24.01.2017
Et protein som binder interleukin 22 ser ut til å inngå i virkningsmekanismen for tumornekrosefaktor-α-hemmere. Monoklonale antistoffer rettet mot tumornekrosefaktor-α (TNF-α) brukes bl.a. ved...
Haakon B. Benestad
24.01.2017
Internevroner i frontallappen reduserer angst hos hannmus, men øker interessen for hanner hos hunnmus. Illustrasjon: Science Photo Library Emosjonelle lidelser som autismespekterlidelser er mye...
Haakon B. Benestad
22.11.2016
CRISPR/Cas9-komplekset, som brukes til å forandre en celles DNA, kan omdanne fibroblaster til nevroner, men dette skjer ikke via pluripotente stamceller. I en studie som nylig er publisert i...
Haakon B. Benestad
08.11.2016
Løping reduserer tumorinsidens og tumorvekst i flere musemodeller ved at adrenalin og interleukin-6 mobiliserer NK-celler. Epidemiologiske data viser at regelmessig trening beskytter mot visse...
Haakon B. Benestad
27.09.2016
Cyklodekstrin kan skrumpe aterosklerotiske plakk i mus. Kan det brukes i behandlingen av aterosklerose hos mennesker? Kolesterolsenkende behandling med statiner gir ikke alltid tilfredsstillende...
Haakon B. Benestad
12.06.2003
Resultater fra basalforskning kommer sjelden til klinisk nytte, selv når de virker svært lovende, hevder ny studie. Forskerne ønsket å finne ut hvor ofte basalforskning omsettes til klinisk bruk. De...
Haakon B. Benestad
23.08.2016
Trening eller røyking i svangerskapet påvirker fysisk aktivitet og lungefunksjon hos avkommet. Illustrasjonsfoto: Image Source/Scanpix Svangre, innavlede mus som enten måtte holde seg i ro i burene...
Haakon B. Benestad
23.02.2016
Individuelle menyer basert på individuelle helseopplysninger kan senke risikoen for hyperglykemi etter måltid. Hyperglykemi øker risikoen for utvikling av type 2-diabetes, men glykemisk indeks for...
Haakon B. Benestad
21.06.2016
En nanopartikkelgenerator frigir cytotoksisk medisin i kreftceller og bedrer overlevelsen hos mus injisert med metastaseceller fra mennesker. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Ved...
Haakon B. Benestad
07.06.2016
Studier av mus og mennesker tyder på at overvekt kan utvikles ved en enten-eller-mekanisme. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Genetisk identiske mus med en spesiell mutasjon kan utvikle seg...
Haakon B. Benestad
24.05.2016
Kan et nylig oppdaget peptid hos mus bane vei for en ny type behandling av hjertesvikt hos mennesker? Muskelkontraksjon er avhengig av utslipp av Ca 2+ fra sarkoplasmatisk retikulum og reopptak ved...
Haakon B. Benestad
10.10.2000
Arbeidet beskriver en ny og potensielt brukbar dyrkingsmetode til å generere store mengder stamceller fra navlestrengsblod, til klinisk transplantasjon eller genterapi. CD34 er et glykoprotein som...
Haakon B. Benestad
30.09.2000
Bautz og medarbeidere viste nylig at når CD34+-celler isolert fra blod inkuberes med hematopoetiske vekstfaktorer, vil de utskille en vekstfaktor for endotelceller (VEGF)(1). Denne vekstfaktoren...
Haakon B. Benestad
20.09.2000
Downing & Miyan gir i en artikkel i Immunology Today en oversikt over etablerte mekanismer og mer spekulative hypoteser om hvordan nervesystemet kan påvirke immunreaksjoner (1). Blant annet...
Haakon B. Benestad
13.12.2011
Ekspanderende fettvev skaper inflammasjon, og proinflammatoriske cytokiner og adipokiner bidrar til insulinresistens og utvikling av metabolsk syndrom. Kan suppresjon av makrofager og lymfocytter...
Haakon B. Benestad
09.08.2011
Kolin finnes i cellemembraner og nevrotransmittere – men kan det også fremme utviklingen av kardiovaskulær sykdom? Kolin er et essensielt næringsmiddel. Stoffet finnes i mange kosttilskudd og...
Haakon B. Benestad
04.10.2011
Sosialt stress virker annerledes på hjernen hos folk i byer. Kan dette forklare den økte risikoen for angstlidelser og schizofreni i urbane strøk? Lederbogen og medarbeidere testet hypotesen om at...
Haakon B. Benestad
08.04.2011
En blodprøve fra gravid kvinne kan avsløre Downs syndrom hos fosteret. En kinesisk studie som nylig er publisert i BMJ , har vakt stor oppsikt. Svangre kvinners plasma inneholder millioner av DNA-...