Annonse
Annonse

Gyri Hval Straumann

Artikler av Gyri Hval Straumann

Astrid Austvoll-Dahlgren, Vigdis Underland, Gyri Hval Straumann, Louise Forsetlund
30.03.2017
Det er en sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet, antar man – kompliserte prosedyrer, for eksempel karkirurgiske, gjøres best av dem som gjør dem ofte ( 1 ). Den bakenforliggende...
Astrid Austvoll-Dahlgren, Vigdis Underland, Gyri Hval Straumann, Louise Forsetlund
27.03.2017
Artikkelen publiseres samtidig med en mer omfattende rapport fra Kunnskapssenteret, som ledd i et samarbeid mellom Tidsskriftet og Kunnskapssenteret . Det er en sammenheng mellom pasientvolum og...