Annonse
Annonse

Artikler av Erlend Hem

Erlend Hem
20.12.2016
Politikerne har slitt ut ordet robust. Det har tapt all mening og må byttes ut. Jeg tror det var sosiologen Kjetil Rolness som skrev om det først: Robust var blitt det nye honnørordet i politikk og...
Erlend Hem
06.12.2016
Mers – Middle East respiratory syndrome – er en alvorlig influensalignende sykdom som ble oppdaget i 2012. På norsk er skrivemåten mers, altså med små bokstaver. Mersvirus. Illustrasjon: Thinkstock...
Erlend Hem
22.11.2016
Prodrug er en substans som i seg selv ikke er virksom, men som i kroppen omdannes til et aktivt legemiddel. Hva bør det hete på norsk? Velkjente eksempler på denne typen midler er kodein som omdannes...
Erlend Hem
08.11.2016
Torfinn Støve Madssen & Marius Tufte spør om to ting. Svaret på båe er ja. Ein lege kan kalle seg doktor sjølv om han ikkje har doktorgrad. Grunnen er at doktor på norsk har to tydingar – anten...
Erlend Hem
07.05.2013
Vitenskapen er forurenset av feilsiteringer, misforståelser og akademiske vandrehistorier Foto Einar Nilsen Spenningen var stor da jeg oppdaget at min første internasjonale fagartikkel var blitt...
Erlend Hem
07.05.2013
Science is contaminated by misquotes, misunderstandings and academic urban legends Photo: Einar Nilsen I was really excited when I discovered that my first scientific article in an international...
Erlend Hem
07.05.2013
Vitenskapen er forurenset av feilsiteringer, misforståelser og akademiske vandrehistorier Foto Einar Nilsen Spenningen var stor da jeg oppdaget at min første internasjonale fagartikkel var blitt...
Erlend Hem
13.12.2007
Pasientene i CORONA-studien ble rekruttert fra 371 sykehus i 21 land i Europa og Sør-Afrika. Styringskomiteen for studien var bredt sammensatt, med representanter for alle deltakernasjonene. Den...
Åslaug Helland, Erlend Hem, Åslaug Helland, Åslaug Helland, Åslaug Helland, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Erlend Hem
18.01.2007
Tilheling av brudd og proteinet BMP2 Det menneskelige skjelett har stor evne til regenerasjon ved brudd. Mange molekyler bidrar til tilhelingen. Reparasjonsegenskapen kommer fra beinvevet, og noen av...
Erlend Hem
01.03.2007
Bjørnstads syndrom er karakterisert ved en medfødt håranomali og nevrogent hørselstap. Nå har man påvist årsaken til dette sjeldne syndromet. Lisbeth...
Erlend Hem
14.06.2007
Frigjøring av glutamat fra astrocytter øker styrken i eksitatoriske synapser i hippocampus. Dette oppsiktsvekkende funnet er publisert i en studie der norske forskere står...
Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
04.10.2007
Svært høy mutasjonsrate hos Escherichia coli Evolusjon ved naturlig seleksjon skjer ved at adaptive mutasjoner stadig oppstår som følge av endringer i miljøet. Mutasjonshastighet og effekt på...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
28.06.2007
Kvinner mest skeptiske til kliniske studier Det er viktig at begge kjønn deltar i kliniske studier. Men fremdeles er kvinner underrepresentert i mange slike studier. Kan det skyldes at kvinner er...
Erlend Hem
17.05.2007
Antibiotikabehandling kan erstatte appendektomi ved akutt appendisitt, mener svenske forskere, men norske kirurger er uenig. Appendektomi har vært den foretrukne behandling av appendisitt i over 100...
Erlend Hem
18.10.2007
En ny oversiktsartikkel om meningokokksykdom er publisert i The Lancet – over 15 sider. En av de tre forfatterne er norsk. Petter Brandtzæg (t.v.) og Peter Kierulf, to sentrale...
Erlend Hem
15.11.2007
Særlig sårbare grupper er ikke mer utsatt for legeassistert selvmord i stater der dette er tillatt. Det hevder nederlandske og amerikanske forskere. Forskerne analyserte data fra Nederland og Oregon...
Erlend Hem
13.12.2007
Suicidraten hos kvinnelige leger er dobbelt så høy som hos andre kvinner. Det viser en studie fra USA. En rekke studier gjennom mange år har vist at det hos leger er forhøyet selvmordsrate ( 1 ). Det...
Åslaug Helland, Erlend Hem, Åslaug Helland, Åslaug Helland, Åslaug Helland, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Erlend Hem
18.01.2007
Tilheling av brudd og proteinet BMP2 Det menneskelige skjelett har stor evne til regenerasjon ved brudd. Mange molekyler bidrar til tilhelingen. Reparasjonsegenskapen kommer fra beinvevet, og noen av...
Erlend Hem
01.03.2007
Kirurgisk behandling er kanskje mer effektivt enn konservativ behandling ved isjiassmerter, men de fleste blir bra uten operasjon. I en prospektiv, randomisert studie fra USA ble 501 pasienter med...
Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Kjetil Søreide
14.06.2007
Ingen effekt av infliksimab ved polymyalgi TNF-α-hemmeren infliksimab er ineffektiv som supplement til steroider i behandlingen av polymyalgia rheumatica og kjempecelleartritt. Det er konklusjonen i...