Annonse
Annonse

Eric Dorenberg

Artikler av Eric Dorenberg

Hjørdis Thorsteinsdottir, Eric Dorenberg, Pål-Dag Line, Anna Bjerre
20.02.2017
Hypertensjon forekommer hos 1 – 5 % av alle barn og ungdommer ( 1 ). I motsetning til hos voksne, der essensiell hypertensjon dominerer, er årsakene hos barn oftest sekundære ( 2 ). Medfødte eller...
Øystein Mathisen, Eric Dorenberg, Bjørn Edwin, Ivar Gladhaug, Geir Hafsahl, Ola Røkke
08.09.2016
Indikasjoner og resultater etter leverreseksjon ved Rikshospitalet ble for noen år siden presentert for Tidsskriftets lesere ( 1 ). I de senere år er mulighetene for kirurgisk fjerning av maligne...