Annonse
Annonse

Ellen Bøhmer

Artikler av Ellen Bøhmer

Ellen Bøhmer
18.08.2017
In assessments of chest pain, cardiac troponins have a prominent position. In clinical work we are well aware that conditions other than myocardial infarction can result in an elevated troponin level...
Ellen Bøhmer
18.08.2017
Ved utredning av brystsmerter har kardiale troponiner en helt sentral plass. I klinisk arbeid er man godt kjent med at andre tilstander enn hjerteinfarkt kan gi forhøyet troponinnivå, men muligheten...
Ellen Bøhmer, Geir Høgalmen
22.05.2017
Borstel, Johannes Hinrich von Hjertebank Alt om kroppens viktigste organ. 303 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-49301-8 I Hjertebank tar forfatteren for seg alt om hjertets...