Annonse
Annonse

Elisabeth Gjerberg

Artikler av Elisabeth Gjerberg

Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Kristin Weaver, Reidar Pedersen, Reidun Førde
22.03.2017
In 2013, approximately 47 % of all deaths in Norway occurred in nursing homes ( 1 ). An increasing proportion of nursing home patients with cognitive failure ( 2 ) and a high number of critical...
Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Kristin Weaver, Reidar Pedersen, Reidun Førde
21.03.2017
Omtrent 47 % av alle dødsfall i Norge i 2013 fant sted i sykehjem ( 1 ). En økende andel sykehjemspasienter med kognitiv svikt ( 2 ), og et høyt antall kritiske hendelser, som akutt forverring av...
Elisabeth Gjerberg, Bjørg Aase Sørensen
06.04.2006
Hvordan sykehusene bør ledes og hvilke faglige kvalifikasjoner som bør ligge til grunn for å lede sykehusavdelinger, har vært gjenstand for en rekke utredninger og diskusjoner de senere år. Både i...
Elisabeth Gjerberg
28.08.2003
Det har de senere tiår vært en sterk vekst i antall leger med en partner som også er lege, noe som må ses i sammenheng med den økende kvinneandelen i medisin. I dag er ca. en tredel av alle norske...
Elisabeth Gjerberg
30.04.2003
Utgangspunktet for arbeidet var de kjønnsskjevheter som eksisterte i legers spesialitetsvalg midt i 1990-årene: På tross av den sterke økningen av kvinner blant norske leger, fremstod den medisinske...
Elisabeth Gjerberg
20.01.2000
Det er nå godt og vel 100 år siden den første kvinne ble utdannet som lege i Norge (1), og i dette nummer av Tidsskriftet beskriver lederen for likestillingsutvalget i Den norske lægeforening dagens...
Reidar Pedersen, Marit Helene Hem, Elisabeth Gjerberg, Reidun Førde
01.10.2013
Å bruke tvang for å gi somatisk helsehjelp i sykehjem er vanlig og utfordrende ( 1  –  3 ). En viktig grunn til dette er at demens (ca. 80 % av pasientene) og symptomer på psykiske lidelser og...
Reidar Pedersen, Marit Helene Hem, Elisabeth Gjerberg, Reidun Førde
01.10.2013
Å bruke tvang for å gi somatisk helsehjelp i sykehjem er vanlig og utfordrende ( 1  –  3 ). En viktig grunn til dette er at demens (ca. 80 % av pasientene) og symptomer på psykiske lidelser og...