Annonse
Annonse

Artikler av Åslaug Flo

Åslaug Flo
21.03.2017
Det var magre kår for skogsarbeiderne i de harde trettiåra – og forpleiningen var dårlig. Anleggene var for små til at man kunne ansette kokke. «Forutsetningene for å innføre felleshusholdning i...
Åslaug Flo
16.02.2017
I dagens kasuistikker er pasienten anonymisert så godt det lar seg gjøre – som regel er det bare aldersgruppe og kjønn som oppgis. Tidligere oppga man i tillegg yrke, sivilstand, nøyaktig dato for...
Åslaug Flo
19.01.2017
I Tidsskriftet nr. 7/1931 er det et heftig innlegg der årsakene til den økonomiske krisen drøftes med utgangspunkt i Malthus’ (1766 – 1834) velkjente teori om menneskets formeringsevne og jordens...
Åslaug Flo
20.12.2016
I 1906 utviklet August von Wassermann en test for å påvise syfilis. Da kunne man sette inn behandling før sykdommen var kommet langt, noe som var særlig viktig for barn som var smittet i mors liv...
Åslaug Flo
22.11.2016
Da øyelegene i 1920-årene hadde sine møter, drøftet de brillesedler og demonstrerte pasienter. I Tidsskriftet nr. 8/1923 er flere pasienthistorier publisert. Her gjengis en av dem. Tromboserisikoen...
Åslaug Flo
25.10.2016
I Tidsskriftet nr. 1/1933 anmeldte den språkmektige legen og medisinhistorikeren Ingjald Reichborn-Kjennerud (1865 – 1949) en av utgivelsene til den enda mer språkmektige læreren, etnografen,...
Åslaug Flo
27.09.2016
«Wenn jemand eine Reise tut…» I Tidsskriftet nr. 23/1930 er det en artikkel om åreknutebehandling. Forfatteren hadde vært på «Fortbildungskursus» i Wien og lært injeksjonsteknikk. Behandlingen var...
Åslaug Flo, Marit Fjellhaug Nylund, Raida Ødegaard
01.11.2007
I Tidsskriftet er vi restriktive med bruken av forkortelser. Artiklene skal kunne leses med utbytte av alle leger. Siden dette er et generelt medisinsk tidsskrift, er det viktig at innholdet...
Åslaug Flo
20.09.2007
Når man må forholde seg til flere språk, er det viktig å holde fast ved sitt eget og være helt sikker på hva det er man sier. En ordbok kan være til god hjelp. Det er lett å bli lurt. Illustrasjon...
Åslaug Flo
31.05.2007
Linnaea borealis. Foto © Bård Løken/NN/Samfoto 23. mai ble 300-årsjubileet for Carl von Linnés (1707 – 78) fødsel innledet. Linné er berømt for sitt seksualsystem for klassifisering av planter. Han...
Marit Fjellhaug Nylund, Åslaug Flo, Raida Ødegaard
28.02.2008
I ordlisten har vi ført opp begge former. Anulus er, som Holck påpeker, latinsk form og annulus norsk form. Hvorfor annulus er valgt som offisiell norsk rettskrivningsnorm, kan vi ikke gå inn på her...
Åslaug Flo, Marit Fjelllhaug Nylund, Raida Ødegaard
03.01.2008
Tidsskriftet avholder jevnlig møter for sine faglige medarbeidere. I et gruppearbeid om språk på møtet våren 2007 dreide diskusjonen seg om engelskens innflytelse på den norske medisinske...
Åslaug Flo
01.01.2009
Det finnes ingen faste regler som sier at man alltid skal skrive noen tall med sifre og andre med bokstaver. Vanligvis er det slik at de små skrives med bokstaver, men dette praktiseres ulikt i ulike...
Åslaug Flo
01.01.2009
Navn på statlige institusjoner skal være i henhold til Språkrådets normer. Prinsippet for institusjonsnavn er stor forbokstav i første ord og små i de neste. Heretter vil dette bli praktisert...
Åslaug Flo
12.02.2009
Masse er, ifølge Helmut Ormestad i Store Norske Leksikon, tre egenskaper ved alle legemer – treg masse, tung masse og energi. Illustrasjonsfoto Colourbox Mennesket kommer i alle størrelser og...
Åslaug Flo
05.07.2016
I Tidsskriftet nr. 2/1934 er det et innlegg av den kjente «sinnssykelæge» Henrik Dedichen (1863 – 1935). På dette tidspunkt i livet har han bare igjen å skrive sitt «psykiatriske testamente». Det han...
Åslaug Flo
24.05.2016
Vi er alle alene, ifølge Hjalmar Söderberg. I Tidsskriftet nr. 9/1930 er det en omtale av en artikkel om selvmordsforebygging hos ungdom. Selv om tidsånden og kulturstrømninger er viktige faktorer (...
Åslaug Flo, Raida Ødegaard
30.06.2000
Lægelatin – en patient med behov for behandling! var tittelen på et møte arrangert av Den Sundhedsvidenskabelige Studienævn ved Københavns universitet i april 2000. I Danmark var det inntil 1992 krav...
Åslaug Flo
16.12.2010
Underet har skjedd til alle tider – i dag som for to tusen år siden. Og når barnet er kommet til verden, skal det stelles, mates, bysses og lekes med – for at det skal ha optimale muligheter for...
Åslaug Flo, Marit Fjellhaug Nylund, Raida Ødegaard
11.03.2010
De mange sidestilte formene vi har i norsk er til både berikelse og bry. Valgmulighetene kan skape usikkerhet og problemer for skoleelever og for utlendinger som skal lære språket. Svenske og franske...