Annonse
Annonse

Artikler av Åslaug Flo

Åslaug Flo
16.10.2017
«Den tid er os vistnok fjern, da «der alte Heim» (de Heim’ske pillers ophavsmand, † 1834) red rundt i sin store Berlinerpraksis, derunder standset op utenfor 2den etage – husene var dengang...
Åslaug Flo
04.09.2017
Skriver man nekrologer over sykehus i våre dager? Da amtssykehuset på Alstenøya i 1926 ble flyttet fra Søvik til Sandnessjøen, kom en «forhenværende sykehuslæge ved det nu nedlagte sykehus» i...
Åslaug Flo
26.06.2017
Harald Engelsen (1883-1954) var en bereist mann og en flittig skribent med et vidt interessefelt. Blant annet tok han i ti artikler i Tidsskriftet for seg “den maritime medisin” fra oldtiden til...
Åslaug Flo
02.05.2017
Når man blar i gamle utgaver av Tidsskriftet, dukker det opp mange merkelige kasuistikker. Denne er hentet fra Tidsskriftet nr. 7/1934. Ifølge forfatteren utgjør beretninger om fremmedlegemer på...
Åslaug Flo
20.03.2017
Det var magre kår for skogsarbeiderne i de harde trettiåra – og forpleiningen var dårlig. Anleggene var for små til at man kunne ansette kokke. «Forutsetningene for å innføre felleshusholdning i...
Åslaug Flo
20.02.2017
I dagens kasuistikker er pasienten anonymisert så godt det lar seg gjøre – som regel er det bare aldersgruppe og kjønn som oppgis. Tidligere oppga man i tillegg yrke, sivilstand, nøyaktig dato for...
Åslaug Flo
24.01.2017
I Tidsskriftet nr. 7/1931 er det et heftig innlegg der årsakene til den økonomiske krisen drøftes med utgangspunkt i Malthus’ (1766 – 1834) velkjente teori om menneskets formeringsevne og jordens...
Åslaug Flo
19.12.2016
I 1906 utviklet August von Wassermann en test for å påvise syfilis. Da kunne man sette inn behandling før sykdommen var kommet langt, noe som var særlig viktig for barn som var smittet i mors liv...
Åslaug Flo
21.11.2016
Da øyelegene i 1920-årene hadde sine møter, drøftet de brillesedler og demonstrerte pasienter. I Tidsskriftet nr. 8/1923 er flere pasienthistorier publisert. Her gjengis en av dem. Tromboserisikoen...
Åslaug Flo
25.10.2016
I Tidsskriftet nr. 1/1933 anmeldte den språkmektige legen og medisinhistorikeren Ingjald Reichborn-Kjennerud (1865 – 1949) en av utgivelsene til den enda mer språkmektige læreren, etnografen,...
Åslaug Flo
27.09.2016
«Wenn jemand eine Reise tut…» I Tidsskriftet nr. 23/1930 er det en artikkel om åreknutebehandling. Forfatteren hadde vært på «Fortbildungskursus» i Wien og lært injeksjonsteknikk. Behandlingen var...
Åslaug Flo, Marit Fjellhaug Nylund, Raida Ødegaard
09.09.2016
I Tidsskriftet er vi restriktive med bruken av forkortelser. Artiklene skal kunne leses med utbytte av alle leger. Siden dette er et generelt medisinsk tidsskrift, er det viktig at innholdet...
Åslaug Flo
09.09.2016
Når man må forholde seg til flere språk, er det viktig å holde fast ved sitt eget og være helt sikker på hva det er man sier. En ordbok kan være til god hjelp. Det er lett å bli lurt. Illustrasjon...
Åslaug Flo
09.09.2016
Linnaea borealis. Foto © Bård Løken/NN/Samfoto 23. mai ble 300-årsjubileet for Carl von Linnés (1707 – 78) fødsel innledet. Linné er berømt for sitt seksualsystem for klassifisering av planter. Han...
Åslaug Flo, Marit Fjelllhaug Nylund, Raida Ødegaard
09.09.2016
Tidsskriftet avholder jevnlig møter for sine faglige medarbeidere. I et gruppearbeid om språk på møtet våren 2007 dreide diskusjonen seg om engelskens innflytelse på den norske medisinske...
Marit Fjellhaug Nylund, Åslaug Flo, Raida Ødegaard
09.09.2016
I ordlisten har vi ført opp begge former. Anulus er, som Holck påpeker, latinsk form og annulus norsk form. Hvorfor annulus er valgt som offisiell norsk rettskrivningsnorm, kan vi ikke gå inn på her...
Åslaug Flo
08.09.2016
Det finnes ingen faste regler som sier at man alltid skal skrive noen tall med sifre og andre med bokstaver. Vanligvis er det slik at de små skrives med bokstaver, men dette praktiseres ulikt i ulike...
Åslaug Flo
08.09.2016
Navn på statlige institusjoner skal være i henhold til Språkrådets normer. Prinsippet for institusjonsnavn er stor forbokstav i første ord og små i de neste. Heretter vil dette bli praktisert...
Åslaug Flo
08.09.2016
Masse er, ifølge Helmut Ormestad i Store Norske Leksikon, tre egenskaper ved alle legemer – treg masse, tung masse og energi. Illustrasjonsfoto Colourbox Mennesket kommer i alle størrelser og...
Åslaug Flo
22.08.2016
I Tidsskriftet nr. 2/1934 er det et innlegg av den kjente «sinnssykelæge» Henrik Dedichen (1863 – 1935). På dette tidspunkt i livet har han bare igjen å skrive sitt «psykiatriske testamente». Det han...