Annonse
Annonse

Asgeir Græsdal

Artikler av Asgeir Græsdal

Martin Prøven Bogsrud, Asgeir Græsdal, Kjetil Retterstøl, Kirsten B. Holven
22.03.2017
It is easy to forget that young people may be affected by diseases usually seen in older patients. When patients have typical clinical symptoms or a high pre-test probability, we should think about...
Martin Prøven Bogsrud, Asgeir Græsdal, Kjetil Retterstøl, Kirsten B. Holven
20.03.2017
Det er lett å glemme at unge mennesker kan bli rammet av sykdommer som vanligvis ses hos eldre. Ved typiske kliniske symptomer eller høy pretestsannsynlighet må man derfor tenke annerledes enn man...
Asgeir Græsdal
09.09.2016
Min artikkel omhandlet alvorlig hypertriglyseridemi, definert som triglyseridnivåer over 10 mmol/l, som årsak til pankreatitt ( 1 ). Pasientene har underliggende forstyrrelser i lipidmetabolismen som...
Asgeir Græsdal, Pål Surén
07.09.2016
Vi er enig i at terskelen for å teste for Di Georges syndrom bør være lav, og at mistanken om syndromet bør være begrunnet før genetisk test rekvireres. De fleste pasienter med DiGeorges syndrom vil...