Annonse
Annonse

Are Brean

Artikler av Are Brean

Are Brean
19.06.2017
Det Tidsskriftet du nå holder i hendene, er nytt på flere måter. For det første har det helt ny design, slik redaksjonssjef Merete Holtermann skriver om i lederartikkelen på side 849. For det andre...
Are Brean
06.06.2017
Verdens helseorganisasjon (WHO) har fått ny generaldirektør: Tedros Adhanom Ghebreyesus. Den 52 år gamle malariaforskeren har som tidligere helseminister gjennomført flere store og vellykkede...
Are Brean
23.05.2017
Langvarige arbeidsmiljøproblemer ved Psykosomatisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, fører nå til at avdelingen blir splittet opp. En av tjenestene som skal flyttes er Nasjonal...
Are Brean
02.05.2017
En av Tidsskriftets medisinske redaktører, Ketil Slagstad, har skrevet en lederartikkel i Tidsskriftet nr. 6/2017. Den har falt psykiatriprofessorene Røssberg, Andreassen og Opjordsmoen Ilner tungt...
Are Brean
02.05.2017
Springer forlag har nylig trukket tilbake hele 107 vitenskapelige artikler fra ett av sine høyt rangerte tidsskrifter. Grunnen er omfattende juks med fagfellevurderingen. Forfatterne av artiklene har...
Are Brean
04.04.2017
Climate change is accelerating. It threatens global health – but also provides us with opportunities. Photo: Einar Nilsen In 2016, our planet underwent several troubling climate records: It was the...
Are Brean
30.03.2017
Klimaendringene skyter fart. Det truer den globale helsen – men gir også muligheter. Foto: Einar Nilsen Året 2016 ga vår klode flere bekymringsfulle klimarekorder: Det ble det varmeste som noen gang...
Are Brean
30.03.2017
Riksrevisjonens nylige rapport om medisinsk kodepraksis i sykehusene viser svak kvalitet på kodingen. 41 % av pasientene med lungebetennelse var gitt feil hovedtilstand. Og i noen avdelinger manglet...
Are Brean
21.03.2017
24. mars 2017 kl 0900 setter alle sisteårs medisinstudenter i Norge seg ned samtidig. Da skal de for første gang gjennomføre en felles nasjonal prøve. Prøven er et pilotprosjekt, ikke en eksamen, og...
Are Brean
07.03.2017
Lingvisten Eugene Garfield døde 26. februar 2017, 91 år gammel. Han var grunnleggeren av Institute for Scientific Information (ISI) og skaperen av impaktfaktoren (Impact Factor) – målemetoden som...
Are Brean
21.02.2017
Young doctors want to have fixed salaries in general practice. We cannot afford to disregard this wish. Photo: Einar Nilsen When the «Regular GP» (RGP) reform was introduced in 2001, it was against...
Are Brean
16.02.2017
Unge leger ønsker seg fastlønn i allmennpraksis. Det ønsket har vi ikke råd til å overse. Foto: Einar Nilsen Da fastlegereformen ble innført i 2001, var bakgrunnen et langvarig ønske fra både...
Are Brean
16.02.2017
I USA har legemiddelmyndighetene de siste seks årene registrert over 400 tilfeller av bivirkninger av homøopatiske piller hos barn, hvorav ti dødsfall. I mange tilfeller har det vært funnet aktivt...
Are Brean
02.02.2017
I januar 2017 ble det nystiftede Helsepartiet registrert som politisk parti, etter å ha samlet inn godt over 5 000 underskrifter. I spissen for partiet står en programleder og en tidligere...
Are Brean
19.01.2017
10. januar 1979 holdt den britiske statsministeren James Callaghan en herostratisk berømt pressekonferanse, referert i løssalgsavisen The Sun under overskriften Crisis, what crisis? . Bakgrunnen var...
Are Brean
10.01.2017
«Post-truth» was the Word of the Year in 2016. It ought not to be in 2017. Photo: Einar Nilsen Language reflects reality. «Post-truth», in our country also called «post-factual», has been selected as...
Are Brean
10.01.2017
Byråkratveksten i helsevesenet ser ikke ut til å stoppe. Det er allerede mange år siden det ble flere administratorer enn leger ved norske sykehus. Mange har undret seg over hvor dette vil ende...
Are Brean
10.01.2017
«Post-truth» ble årets ord 2016. Det bør det ikke bli i 2017. Foto: Einar Nilsen Språket gjenspeiler virkeligheten. «Post-truth», på norsk kalt postfaktuell, er kåret til årets ord 2016 av Oxford...
Are Brean
20.12.2016
En årgang av Tidsskriftet er nesten avsluttet. Mer enn 1 400 artikler fra norsk medisins myldrende mangfold er publisert i 2016. Bak står det flere mennesker enn det kan se ut ved første øyekast:...
Ragnar Stien, Are Brean
06.12.2016
Roald Erik Strandjord Tidligere avdelingsoverlege ved nevrologisk avdeling ved Sentralsykehuset i Rogaland og professor ved Universitetet i Bergen Roald Erik Strandjord døde 29. september 2016. Han...