Annonse
Annonse

Are Brean

Artikler av Are Brean

Are Brean
12.12.2017
På den andre siden av døden venter en ny kropp eller et virtuelt selv, for den som tror – eller er villig til å betale. Foto: Einar Nilsen Drømmen om evig liv – om å seire over døden ved å frigjøre...
Are Brean
12.12.2017
Idet vi går inn i årets julehøytid, er antallet flyktninger i verden rekordhøyt. Blant de mange flyktningkriser peker situasjonen i Syria seg fortsatt ut. Det er nå registrert over 5,2 millioner...
Are Brean
28.11.2017
I 21 år har Eyr vært norske allmennlegers viktigste diskusjonsforum. Men nå er det slutt. Den umodererte e-postlisten ga mindre og mindre nytte for deltagerne. Hogne Sandvik, som har vært ansvarlig...
Are Brean
14.11.2017
Predatory conferences have become an increasing problem in academic life. Now, this phenomenon has arrived in Norway. Photo: Einar Nilsen On 3 and 4 March 2018 I will attend an international congress...
Are Brean
13.11.2017
Røverkonferanser har blitt et økende problem i akademia. Nå har fenomenet kommet til Norge. Foto: Einar Nilsen Jeg skal delta på en internasjonal kongress i Oslo 3. og 4. mars 2018. Det er ingen...
Are Brean
13.11.2017
Distriktspsykiatriske sentre (DPS) står for en stor andel av diagnostikk og behandling av psykiske lidelser. Nå har regjeringen besluttet å ta DPS ut av spesialisthelsetjenesten og la dem bli et...
Are Brean
30.10.2017
17. oktober 2017 vedtok Verdens legeforening (World Medical Association) en revidert versjon av den universelle legeeden. Legeeden, kjent som Genève-deklarasjonen, ble opprinnelig vedtatt i 1948, som...
Are Brean
16.10.2017
Regenerativ medisin har lenge vært den nye vinen i medisinen. Begrepet er dårlig avgrenset: Celleterapi, biomaterialteknologi, genterapi, 3D-bioprinting – listen over «kommende» medisinske muligheter...
Are Brean
02.10.2017
«Det finnes ingen robust, reproduserbar evidens for at homøopatiske produkter er effektive for noen kjent sykdom, selv om det av og til er en placeboeffekt. Videre kan homøopati faktisk være skadelig...
Are Brean
18.09.2017
Høsten 2017 har gitt verden flere dystre værrekorder. En tredel av Bangladesh har stått under vann i den verste flommen på hundre år. Hongkong og Macao har hatt den kraftigste tyfonen på 50 år. Og...
Are Brean
05.09.2017
The direction of Norwegian health policy will change little, irrespective of the outcome of the general elections. It is only then that the main health-policy job will start. Photo: Einar Nilsen The...
Are Brean
04.09.2017
Kursen for norsk helsepolitikk vil endres lite, uansett utfall av stortingsvalget. Den viktigste helsepolitiske jobben begynner derfor etterpå. Foto: Einar Nilsen Stortingsvalget 2017 ser ut til å...
Are Brean
04.09.2017
Turnustjeneste for leger ble innført i 1953. Formålet var å bygge bro mellom et overveiende teoretisk studium og den praktiske, kliniske hverdagen som lege. Etter 63 år er det slutt. De aller siste...
Are Brean
21.08.2017
I disse dager begynner hundrevis av nye norske legestudenter på den mangeårige veien mot sitt fremtidige yrke. Selv om studiet fortsatt er prestisjetungt, er legerollen som vil møte dem i endring...
Are Brean
21.08.2017
Det er hyggelig å se at Schrader og medarbeideres gode artikkel om et viktig tema har vakt debatt. Forhåpentlig kan det bidra til ytterligere oppmerksomhet omkring en sårbar og lite påaktet gruppe...
Are Brean
26.06.2017
Det Tidsskriftet du nå holder i hendene, er nytt på flere måter. For det første har det helt ny design, slik redaksjonssjef Merete Holtermann skriver om i lederartikkelen på side 849. For det andre...
Are Brean
06.06.2017
Verdens helseorganisasjon (WHO) har fått ny generaldirektør: Tedros Adhanom Ghebreyesus. Den 52 år gamle malariaforskeren har som tidligere helseminister gjennomført flere store og vellykkede...
Are Brean
23.05.2017
Langvarige arbeidsmiljøproblemer ved Psykosomatisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, fører nå til at avdelingen blir splittet opp. En av tjenestene som skal flyttes er Nasjonal...
Are Brean
02.05.2017
En av Tidsskriftets medisinske redaktører, Ketil Slagstad, har skrevet en lederartikkel i Tidsskriftet nr. 6/2017. Den har falt psykiatriprofessorene Røssberg, Andreassen og Opjordsmoen Ilner tungt...
Are Brean
02.05.2017
Springer forlag har nylig trukket tilbake hele 107 vitenskapelige artikler fra ett av sine høyt rangerte tidsskrifter. Grunnen er omfattende juks med fagfellevurderingen. Forfatterne av artiklene har...