Annonse
Annonse

Are Brean

Artikler av Are Brean

Are Brean
16.10.2017
Regenerativ medisin har lenge vært den nye vinen i medisinen. Begrepet er dårlig avgrenset: Celleterapi, biomaterialteknologi, genterapi, 3D-bioprinting – listen over «kommende» medisinske muligheter...
Are Brean
02.10.2017
«Det finnes ingen robust, reproduserbar evidens for at homøopatiske produkter er effektive for noen kjent sykdom, selv om det av og til er en placeboeffekt. Videre kan homøopati faktisk være skadelig...
Are Brean
18.09.2017
Høsten 2017 har gitt verden flere dystre værrekorder. En tredel av Bangladesh har stått under vann i den verste flommen på hundre år. Hongkong og Macao har hatt den kraftigste tyfonen på 50 år. Og...
Are Brean
05.09.2017
The direction of Norwegian health policy will change little, irrespective of the outcome of the general elections. It is only then that the main health-policy job will start. Photo: Einar Nilsen The...
Are Brean
04.09.2017
Kursen for norsk helsepolitikk vil endres lite, uansett utfall av stortingsvalget. Den viktigste helsepolitiske jobben begynner derfor etterpå. Foto: Einar Nilsen Stortingsvalget 2017 ser ut til å...
Are Brean
04.09.2017
Turnustjeneste for leger ble innført i 1953. Formålet var å bygge bro mellom et overveiende teoretisk studium og den praktiske, kliniske hverdagen som lege. Etter 63 år er det slutt. De aller siste...
Are Brean
21.08.2017
I disse dager begynner hundrevis av nye norske legestudenter på den mangeårige veien mot sitt fremtidige yrke. Selv om studiet fortsatt er prestisjetungt, er legerollen som vil møte dem i endring...
Are Brean
21.08.2017
Det er hyggelig å se at Schrader og medarbeideres gode artikkel om et viktig tema har vakt debatt. Forhåpentlig kan det bidra til ytterligere oppmerksomhet omkring en sårbar og lite påaktet gruppe...
Are Brean
26.06.2017
Det Tidsskriftet du nå holder i hendene, er nytt på flere måter. For det første har det helt ny design, slik redaksjonssjef Merete Holtermann skriver om i lederartikkelen på side 849. For det andre...
Are Brean
05.06.2017
Verdens helseorganisasjon (WHO) har fått ny generaldirektør: Tedros Adhanom Ghebreyesus. Den 52 år gamle malariaforskeren har som tidligere helseminister gjennomført flere store og vellykkede...
Are Brean
22.05.2017
Langvarige arbeidsmiljøproblemer ved Psykosomatisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, fører nå til at avdelingen blir splittet opp. En av tjenestene som skal flyttes er Nasjonal...
Are Brean
02.05.2017
En av Tidsskriftets medisinske redaktører, Ketil Slagstad, har skrevet en lederartikkel i Tidsskriftet nr. 6/2017. Den har falt psykiatriprofessorene Røssberg, Andreassen og Opjordsmoen Ilner tungt...
Are Brean
02.05.2017
Springer forlag har nylig trukket tilbake hele 107 vitenskapelige artikler fra ett av sine høyt rangerte tidsskrifter. Grunnen er omfattende juks med fagfellevurderingen. Forfatterne av artiklene har...
Are Brean
04.04.2017
Climate change is accelerating. It threatens global health – but also provides us with opportunities. Photo: Einar Nilsen In 2016, our planet underwent several troubling climate records: It was the...
Are Brean
03.04.2017
Klimaendringene skyter fart. Det truer den globale helsen – men gir også muligheter. Foto: Einar Nilsen Året 2016 ga vår klode flere bekymringsfulle klimarekorder: Det ble det varmeste som noen gang...
Are Brean
03.04.2017
Riksrevisjonens nylige rapport om medisinsk kodepraksis i sykehusene viser svak kvalitet på kodingen. 41 % av pasientene med lungebetennelse var gitt feil hovedtilstand. Og i noen avdelinger manglet...
Are Brean
20.03.2017
24. mars 2017 kl 0900 setter alle sisteårs medisinstudenter i Norge seg ned samtidig. Da skal de for første gang gjennomføre en felles nasjonal prøve. Prøven er et pilotprosjekt, ikke en eksamen, og...
Are Brean
06.03.2017
Lingvisten Eugene Garfield døde 26. februar 2017, 91 år gammel. Han var grunnleggeren av Institute for Scientific Information (ISI) og skaperen av impaktfaktoren (Impact Factor) – målemetoden som...
Are Brean
21.02.2017
Young doctors want to have fixed salaries in general practice. We cannot afford to disregard this wish. Photo: Einar Nilsen When the «Regular GP» (RGP) reform was introduced in 2001, it was against...
Are Brean
20.02.2017
Unge leger ønsker seg fastlønn i allmennpraksis. Det ønsket har vi ikke råd til å overse. Foto: Einar Nilsen Da fastlegereformen ble innført i 2001, var bakgrunnen et langvarig ønske fra både...