Annonse
Annonse

Anna Bjerre

Artikler av Anna Bjerre

Hjørdis Thorsteinsdottir, Eric Dorenberg, Pål-Dag Line, Anna Bjerre
20.02.2017
Hypertensjon forekommer hos 1 – 5 % av alle barn og ungdommer ( 1 ). I motsetning til hos voksne, der essensiell hypertensjon dominerer, er årsakene hos barn oftest sekundære ( 2 ). Medfødte eller...
Heidi Vihovde Sandvig, Alice Gustavsen, Rønnaug Solberg, Sven Simonsen, Anna Bjerre, Anders Kyte, Terje Rootwelt
09.09.2016
Terminal nyresvikt hos spedbarn er en sjelden tilstand. Det finnes ikke gode tall for forekomsten i Norge, men i Storbritannia er prevalensen for terminal nyresvikt 17,8 per million barn under fire...
Cathrine Kjeldby, Anna Bjerre, Nina Refsum
08.09.2016
Klinisk farmasi defineres som aktiviteter og tjenester som bidrar til rasjonell og sikker legemiddelbruk ( 1 , 2 ). Dette innebærer blant annet vurdering av individuell legemiddelterapi, herunder...
Anna Bjerre
08.09.2016
Zelokovic, I Eisenstein, I Practical algorithms in pediatric nephrology 121 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 53 ISBN 978-3-8055-8539-2 Målgruppen er barneleger med ansvar for barn med...
Anna Bjerre
07.09.2016
Bakterien Neisseria meningitidis (meningokokker) forårsaker hjernehinnebetennelse (ca. 60 % av tilfellene), livstruende blodforgiftning med sirkulasjonskollaps (20 – 30 % av tilfellene) eller en...
Hanne Cecilie Fjell, Line Sletner*, Anna Bjerre
07.09.2016
Urinveisinfeksjoner er en av de vanligste bakterielle infeksjoner hos barn og kan skyldes alvorlige underliggende urinveisanomalier. En svensk studie har vist at ved sju års alder har 7,8 % av...
Knut Tore Lappegård, Anna Bjerre, Geir Erland Tjønnfjord, Tom Eirik Mollnes
20.10.2015
The complement system plays a central part in the body’s infection defence mechanism, but it is also involved in tissue homeostasis generally. Undesirable activation of the system occurs in...
Anna Bjerre
05.02.2013
Rees, Lesley Brogan, Paul A. Bochenhauer, Detlef Paediatric nephrology 2. utg. 638 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-960137-0 Den meget kunnskapsrike...
Knut Tore Lappegård, Anna Bjerre, Geir Erland Tjønnfjord, Tom Eirik Mollnes
20.10.2015
Komplementsystemet er sentralt i infeksjonsforsvaret, men det deltar også i den generelle vevshomøostasen. Ved flere sykdommer skjer det en uhensiktsmessig aktivering av systemet, derfor er hemming...