Annonse
Annonse
Originalartikkel
En velfungerende akuttmedisinsk kjede utenfor sykehus i den første fasen av alvorlig sykdom eller skade er viktig for at befolkningen skal få rask og kompetent hjelp i akutte situasjoner. Kommunal...
12.12.2017
LEMCs are a part of the national emergency notification service designed to receive telephone calls and handle requests to the out-of-hours emergency primary health care service (OOH service,...
28.11.2017
Legevaktsentralen er ein del av den nasjonale naudmeldetenesta som skal ta imot telefonar og handsame førespurnader til legevakta om akutt hjelp ( 1 ). Samarbeid mellom legevaktsentralen og...
28.11.2017
Rhabdomyolysis is characterised by the breakdown of myocytes, with subsequent release of the intracellular components creatine kinase, myoglobin and electrolytes into the circulation ( 1 ). The...
14.11.2017
Rabdomyolyse er en tilstand med nedbrytning av muskelceller med påfølgende frigjøring av de intracellulære komponentene kreatinkinase (CK), myoglobin og elektrolytter til sirkulasjonen ( 1 )...
13.11.2017
Examinations are a key component of medical studies and are used as a tool for learning and for assessing whether the students possess the requisite knowledge ( 1 ). Since the examinations function...
31.10.2017
Eksamen er en viktig del av medisinstudiet og brukes som et verktøy for læring og for å måle at studentene kan det de skal ( 1 ). Siden eksamen fungerer som kvalitetskontroll for videre progresjon i...
30.10.2017
Wrist fractures are the most frequently occurring fracture type in Norway ( 1 , 2 ). Previous estimates based on incidence rates from Bergen and Oslo indicate an incidence of more than 15 000 of...
17.10.2017
The incidence of genital chlamydia infection in Norway has been stable for several years: in 2015, 488 cases were diagnosed per 100 000 inhabitants, a level almost identical to the peak of 2008 (496/...
17.10.2017
Primary systemic vasculitis, in which inflammation of vessel walls affects multiple organ systems, is a rare condition in children. The disorder is divided into subgroups based on the clinical...
17.10.2017