Annonse
Annonse
Mitt fagfelt
Gunnar Hasle er lege med en ph.d.-grad i zoologi. Han driver Reiseklinikken i Oslo og har reisemedisin som sitt fagområde. – Reisemedisin kan i utgangspunktet høres smalt ut, men faget berører...
26.06.2017
Linn Elisabeth Fosshaug er lege i spesialisering og stipendiat ved Diakonhjemmet sykehus og Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. I 2015 hospiterte hun i...
02.05.2017
Ellen Kvestad er ph.d. og spesialist i øre-nese-hals-sykdommer. Hun er overlege ved onkologisk seksjon, øre-nese-hals-avdelingen, Rikshospitalet. Foto: Christian Tunge Kan du fortelle om noe viktig...
21.03.2017
Knut Asbjørn Rise Langlo er ph.d.-student i indremedisin og lege i spesialisering i nyremedisin ved medisinsk klinikk ved St. Olavs hospital i Trondheim. Skjer det noko interessant innan fagfeltet...
16.02.2017
Guri Ranum Ekås er spesialist i ortopedi, fellow ved artroskopiseksjonen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, ph.d.-kandidat ved Oslo Sports Trauma Research Centre og lege for landslaget i skihopp...
19.01.2017
Marton König er lege, lektor og klinisk stipendiat ved Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, og har tidligere jobbet som konstituert overlege i nevrologi ved Sykehuset Østfold. Han føler seg...
20.12.2016
Anje Höper er ph.d. og lege i spesialisering i arbeidsmedisin ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Hun er også prosjektleder for Arbeidshelse i Nord ved...
22.11.2016
Øyvind Kommedal er spesialist i medisinsk mikrobiologi og jobber som overlege ved Haukeland universitetssykehus. Han forteller at DNA-baserte tester vil få stadig større betydning for...
17.11.2015
Mette Løkeland er ph.d. og spesialist i fødselshjelp og kvinnesjukdomar. Ho er overlege ved dagkirurgisk senter, Betanien sykehus, har ei bistilling som overlege ved Abortregisteret,...
20.10.2015
Lars Prag Antonsen er lege i spesialisering i anestesi ved Sykehuset Østfold. Han mener at beslutningskompetanse er en sentral ferdighet i faget – og at dette kan øves. Foto: Niklas Lello Skjer det...
22.09.2015