Annonse
Annonse
Medisinsk nytt
En ny nederlandsk studie viser hvorfor leger ikke alltid følger retningslinjene for lindrende sedering til døende. De nederlandske retningslinjene sier at dyp og vedvarende lindrende sedering bare...
03.12.2009
Trangere retinale arterioler og utvidede venyler er risikofaktorer for koronar hjertesykdom hos kvinner, men ikke hos menn. Illustrasjonsfoto © Mediscan/Corbis/SCANPIX Koronarkar og kar i øyebunnen...
03.12.2009
Langtidsbehandling med inhalasjonssteroider reduserer inflammasjon og demper nedgang i lungefunksjon hos kolspasienter. Salmeterol gir ingen tilleggseffekt. Inhalasjonsbehandling med steroider og β₂-...
03.12.2009
Trombinhemmeren dabigatran er enklere i bruk enn warfarin og forebygger sannsynligvis hjerneslag like effektivt. For å forebygge hjerneslag skal pasienter med atrieflimmer helst bruke...
03.12.2009
Kols vil koste 24 milliarder kroner de neste 20 årene. Kostnadene kan reduseres betydelig ved å forhindre symptomforverringer. Det viser ny studie. Studien omfattet 658 og 757 deltakere fra...
19.11.2009
Fosfodiesterase 4-hemmere er en ny gruppe antiinflammatoriske medikamenter. Disse er under utprøving blant annet i behandlingen av kronisk obstruktiv lungesykdom. Roflumilast, som er en slik...
19.11.2009
Både å fortsette med fysisk aktivitet og å starte med å være fysisk aktiv etter 70 års alder er assosiert med lavere hjelpbehov og dødelighet, viser en israelsk studie. Illustrasjonsfoto Colourbox...
19.11.2009
Vekttap er assosiert med signifikant bedring av obstruktiv søvnapné-syndrom hos overvektige pasienter med type 2-diabetes, viser amerikansk multisenterstudie. Det har hittil vært sparsomt empirisk...
19.11.2009
Endovaskulær behandling av carotisstenoser medfører flere restenoser og cerebrovaskulære hendelser enn endarterektomi også på lang sikt. Tidligere er det påvist at pasienter som fikk endovaskulær...
19.11.2009
To innavlede musestammer som er ANA-negative, produserer antinukleære antistoffer når de uttrykker MHC-haplotypen H2 b . Dette er konklusjonen i en norsk studie av to genetisk modifiserte normale...
19.11.2009