Annonse
Annonse
Les mer om
Historien er medisinens grunnfjell Leger må kjenne sitt fags historie. Historisk kunnskap er nødvendig for å forstå forutsetningene for vår tids kliniske praksis og helsetjenestens utforming...
12.12.2017
Fastlegeordning og legevaktsentraler Fastlegeordningen forvitrer, skrive to erfarne fastleger, som påpeker at for mange er tilfredshet med legen viktigere enn tilgjengelighet. Uten faste leger er det...
28.11.2017
Kronisk trett etter kreftbehandling Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker både funksjonsnivå, arbeidsevne...
13.11.2017
Alle skal med Å stryke på eksamen kan få store konsekvenser for den enkelte. Derfor gjelder det å finne frem til mest mulig rettferdige måter å bedømme eksamensbesvarelsene på. Ikke minst må man...
30.10.2017
Hvordan behandles håndleddsbrudd? Ved håndleddsbrudd varierer valg av behandling og bruk av plater svært mye mellom ulike deler av landet. Dette viser en analyse av data fra Norsk pasientregister for...
16.10.2017
Fallende forbruk av antibiotika blant unge Forbruket av antibiotika blant barn og ungdom har falt etter 2012, men er fortsatt høyt i enkelte fylker, særlig blant barn under tre år. Bruken av...
02.10.2017
Helsepolitikk og stortingsvalg «Statsrådens navn eller partitilhørighet spiller mindre rolle», skriver Torgeir Bruun Wyller om helseministerens betydning for norsk helsepolitikk. Likevel er...
04.09.2017
Blir anbefalinger og kvalitetskrav fulgt opp? Bare 17 av 41 norske sykehus har diabetiske fotsårteam. Dette viser en kartlegging fra 2015/16. Selv om teamene er tverrfaglig sammensatt, mangler mange...
04.09.2017
Medisinstudiet former Leger skriver mye, og legestudenter bør lære å skrive presist, forståelig og dekkende. Skrivetrening må derfor være en viktig del av medisinstudiet. Den obligatoriske...
21.08.2017
Forgiftet av alkohol, stoff eller legemiddel Antall kontakter til legevakt pga. forgiftning har økt de siste årene, særlig blant unge kvinner. Det viser en gjennomgang av alle legevaktkontakter i...
26.06.2017