Annonse
Annonse
Legelivet.
Både ledere og klinikere ønsker å utgjøre en forskjell for pasientene, men de velger ulike virkemidler. Hvordan kan vi legge til rette for bedre gjensidig forståelse? Illustrasjonsfoto: DN/NTB...
26.06.2017
Hverdagen har endret seg fra tiden hvor dyremodeller var gullstandard for biokjemiske tester. Kristin Viste. Foto: Einar Nilsen Fagfeltet medisin utvikler seg stadig. Dette gjelder selvsagt også...
26.06.2017
Hjerteskader etter behandling for lymfom er relativt vanlig. For utvalgte subgrupper med særlig økt risiko kan man overveie rutinemessig oppfølging for utvikling av hjerteskader. Klaus Murbræch. Foto...
06.06.2017
Foto: Christian Tunge Breaking, også kjent som breakdance, er ett av de fire grunnleggende elementene i hip hop. Danseformen oppsto i New York i 1970-årene og ble et verdensfenomen med filmen Beat...
06.06.2017
I doktorklubben er vi enige om at vi først og fremst har et omsorgsyrke. Et medlem hevdet at noen kolleger kan ha misforstått dette begrepet ettersom de tilsynelatende har større omsorg for egen...
06.06.2017
Hege Ihle-Hansen er spesialist i indremedisin og geriatri og jobber ved slagenheten, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Ihle-Hansen har doktorgrad i hvordan evnen til å tenke påvirkes av hjerneslag...
06.06.2017
Utvikling av akutt nyresvikt etter traume og hjertestans er forbundet med dårlig prognose. Sigrid Beitland. Foto: Christian Lie Akutt nyresvikt er en hyppig komplikasjon hos alvorlig syke og skadede...
06.06.2017
For eldre, deprimerte pasienter er tidligere depresjoner i livet, dårligere fysisk helse og demens negative prognostiske faktorer for forløpet av depresjon. Tom Borza. Foto: Alderspsykiatrisk...
06.06.2017
Mitosetelling har prognostisk betydning og kan benyttes for subklassifikasjon av hormonreseptor positiv brystkreft. Gøril Knutsvik. Foto: Anne Sissel Herdlevær Den prognostiske betydningen av...
06.06.2017
Lokalt påført fotosensibilisator og bestråling med rødt lys ser ut til å være en trygg og effektiv behandling ved genital erosiv lichen planus hos kvinner. Anne Lise Ording Helgesen. Foto:...
23.05.2017