Annonse
Annonse
Legelivet
Ellen Kvestad er ph.d. og spesialist i øre-nese-hals-sykdommer. Hun er overlege ved onkologisk seksjon, øre-nese-hals-avdelingen, Rikshospitalet. Foto: Christian Tunge Kan du fortelle om noe viktig...
21.03.2017
Det er ikke alltid en god bekymring kommer til nytte. Kristin Viste. Foto: Einar Nilsen For å bli spesialist i medisinsk biokjemi må vi være klinikere i ett år. Vi kan velge mellom et lite knippe...
21.03.2017
Barne- og ungdomspsykiater Einfrid Perstølen, som også var spesialist i vaksenpsykiatri, døydde 7. januar 2017, 99 1/2 år gamal. Ho budde i Asker, der ho og dreiv sin spesialistpraksis frå 1972 og...
21.03.2017
To av tre pasienter med revmatoid artritt oppnår remisjon når de behandles etter moderne behandlingsstrategier. Anna-Birgitte Aga. Foto: Nicolas Tourrenc I mitt doktorarbeid deltok jeg i...
21.03.2017
Foto: Magne Sandnes – Jakt gjev mykje glede frå lite arbeid, viss ein skal sjå økonomisk på det. Lange fotturar i fjellet er ei kjelde til mentalt påfyll, spenning og avkopling frå ein kvardag som...
21.03.2017
Validiteten og sensitiviteten til en kjøresimulator er god ved studier av ruspåvirket kjøring, med grad av vingling i kjørebanen som primært utfallsmål. Arne Helland. Foto: Privat Kjøresimulatorer...
21.03.2017
Muterte penicillinbindende proteiner i Haemophilus influenzae gir mer resistens mot aminopenicilliner og kefalosporiner. Dagfinn Skaare. Foto: Line Jacobsen Betalaktamresistens har blitt vanligere...
21.03.2017
Jørgen Junkichi Jørgensen Vår kjære venn Jørgen sovnet stille inn 14. januar. Jørgen ble 69 år. Vi er mange som sitter sorgtynget tilbake, men med gode minner fra en omsorgsfull, dyktig og...
21.03.2017
Lymfompasienter som får høydosebehandling med stamcellestøtte har høyere dødelighet enn normalbefolkningen, men overlevelse bedres for hvert år pasientene fortsatt er i live. Knut Halvor Bjøro...
21.03.2017
Akuttmedisinske hendingar i lokalsamfunnet skjer relativt hyppig og har ei stor variasjonsbreidd. Det er vanskeleg å predikere alvorsgraden i dei ved den første meldinga. Sverre Rørtveit. Foto: Trond...
07.03.2017