Annonse
Annonse
Leder
Hormonene er kanskje ikke så dødelige som vi trodde. Det har vært store endringer når det gjelder hormonbehandling for overgangsplager – og mye debatt. Vi kan snakke om tre historiske faser. I 1960-...
05.01.2018
Tick-borne diseases are on the rise. The article A man in his sixties from Southern Norway with intermittent fever gives an account of a severe illness caused by a previously overlooked tick-borne...
12.12.2017
Vi får flere flåttbårne sykdommer. I artikkelen En mann i 60-årene fra Sørlandet med intermitterende feber omtales et alvorlig sykdomsbilde med et hittil upåaktet flåttbårent patogen, Candidatus...
12.12.2017
Biologiske klokker er temaet for årets nobelpris. Vi har alle følt det på kroppen. Sent uti nattevakten subber føttene over gulvet, man fryser, og timene frem til morgenmøtet virker uendelig lange...
28.11.2017
I år er det 50 år siden norske kvinner fikk tilgang til p-pillen. P-pillen ble registrert i Norge med prevensjon som indikasjon i 1967. I USA hadde den da vært registrert som prevensjonsmiddel i syv...
30.10.2017
New understanding of heart failure with preserved ejection fraction raises hopes of better treatment. It is many years since the only factor that was considered pertinent to the assessment and...
03.10.2017
When someone is driven by a suicidal urge, psychiatry is expected to help. In a study conducted in the Agder counties, Vegard Øksendal Haaland and collaborators provide an account of the contact that...
03.10.2017
Ny forståelse av hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon gir håp om bedre behandling. Det er lenge siden undersøkelse og behandling av pasienter med symptomer på hjertesvikt bare var et spørsmål om...
02.10.2017
Når en person får alvorlige selvmordsimpulser, forventes det at psykiatrien skal hjelpe. I en undersøkelse fra Agder har Vegard Øksendal Haaland og medarbeidere redegjort for hvilken kontakt personer...
02.10.2017
In Norway we have universal health services, rich sources of personally identifiable health data and high trust among the population. This provides us with unique opportunities to use these data, but...
18.09.2017