Annonse
Annonse
Leder
As the landscape of global health is changing markedly, we launch our new article series; “Global Health in the Era of Agenda 2030”. The Journal of The Norwegian Medical Association (Tidsskriftet)...
26.06.2017
Semmelweis´ teorier gjelder fortsatt – bruk hansker, og bruk vettet. Historien om den ungarsk-østerrikske legen Ignaz Philipp Semmelweis (1818–65) er en klassiker innen hygienefaget ( 1 ). Semmelweis...
26.06.2017
Kunnskapsgrunnlaget om akutte forgiftninger bygges bit for bit. I dette nummer av Tidsskriftet leveres et viktig bidrag til vår kunnskap om forgiftninger i Norge – i en studie basert på regningskort...
26.06.2017
Tall står helt sentralt i medisinen, men det er ikke nok å telle og måle. Tenk deg at du har en pasient som spør om hun bør begynne med statinbehandling fordi mange i hennes familie visstnok får slik...
26.06.2017
The evidence base on acute poisonings is assembled piece by piece. This issue of the Journal of the Norwegian Medical Association brings an important contribution to our knowledge on poisonings in...
14.06.2017
Viktige verdier kan gå tapt i et helsevesen dominert av pasientautonomi og pakkeforløp. Bruk ikke store ord, de betyr likevel så lite (Oscar Wilde) «Alt handlar om menneske», heter det i logoen til...
06.06.2017
Mens det har skjedd store fremskritt i behandlingen av akutt hjerneinfarkt, er dette ikke tilfelle for behandlingen av akutt hjerneblødning. Behandlingen av hjerneslag har endret seg stort de siste...
06.06.2017
Antibiotika er forbundet med mange myter. Skal de knuses, kreves det dokumentasjon. Antibiotika ble tidlig kalt «den magiske kulen» – et prosjektil som sparer venn og skader fiende ( 1 ). Ideelt sett...
23.05.2017
Faget som konkurrerer med sitt eget publikum. At medisinen har en historie, er det få som vil bestride. Men om den betyr noe særlig for oss og for hvordan man skal bedrive faget, er det mindre lett å...
23.05.2017
Hvem skal bestemme når kliniske beslutninger får store helseøkonomiske følger? Ezat og medarbeidere tar i dette nummer av Tidsskriftet opp en vanskelig problemstilling, nemlig fylkesvise forskjeller...
02.05.2017