Annonse
Annonse
Kronikk
New knowledge regarding the infectiousness and less frequent clinical manifestations of the varicella zoster virus should have consequences for infection prevention and control, clinical diagnostics...
17.10.2017
Ny kunnskap om varicella-zoster-virusets smittsomhet og sjeldnere kliniske manifestasjoner bør få konsekvenser for smittevern, klinisk diagnostikk og behandling. Varicella-zoster-virus gir primært...
16.10.2017
Er medisinske beslutninger kun basert på fakta? Bør vi fortsette jakten på prosedyrer og algoritmer, eller stole mer på egen erfaring og kompetanse? Beslutningsteoretisk innsikt kan bidra med svar på...
02.10.2017
A national test was arranged in March 2017 for medical students in their final year. The test was well attended, and the results indicate that the academic level is consistent across all Norwegian...
18.09.2017
En nasjonal delprøve ble gjennomført i mars 2017 for medisinstudenter i siste studieår. Oppslutningen om prøven var stor, og resultatene indikerer et jevnt faglig nivå på tvers av de norske...
18.09.2017
In recent years, Norwegian health services have pursued the goal of transferring service provision from the specialist to the primary level. A number of different solutions have emerged at the...
05.09.2017
De siste årene har det i norsk helsevesen vært et mål å overføre tjenester fra spesialist- til primærhelsetjenesten. I skjæringspunktet mellom de to forvaltningsnivåene har det vokst frem en rekke...
04.09.2017
New national guidelines for the prevention of cardiovascular disease include a novel algorithm that calculates the risk of cardiovascular events and death. The guidelines contain updated...
01.09.2017
Ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer inkluderer en ny algoritme som beregner risiko for kardiovaskulære hendelser og død. I retningslinjen presenteres...
23.08.2017
Den kliniske effekten av eldre antidiabetika på makrovaskulær sykdom og dødelighet har vært usikker. Nyere antidiabetika ser ut til å gi redusert risiko for slike endepunkter, og vi bør derfor...
21.08.2017