Annonse
Annonse
Kommentar og debatt
Saken om hvorvidt det skal opprettes et nytt PCI-senter i Nordland illustrerer hvordan helsepolitiske beslutninger er flyttet fra de folkevalgte til styrebordene. Politikerne er blitt lobbyister...
03.02.2017
Siden den prehospitale luftambulansetjenesten er offentlig finansiert, er det av allmenn interesse hvordan den er organisert og hvordan midlene blir prioritert. Ved introduksjon av nye prehospitale...
03.02.2017
Ifølge helseforskningsloven skal «Hensynet til deltakernes velferd og integritet gå foran vitenskapens og samfunnets interesser». Men hvordan ivaretas deltagernes velferd og integritet best? Dagens...
02.02.2017
Det er ikke kontraindisert å gi de nye direktevirkende antikoagulasjonsmidlene til pasienter med kreft, men det anbefales ikke – på grunn av manglende dokumentasjon. Er det likevel forsvarlig å gi...
02.02.2017
2016 ble et gjennombruddsår i arbeidet for en verden fri fra atomvåpen. FNs hovedforsamling vedtok i desember med stort flertall at det i 2017 skal startes forhandlinger om et folkerettslig forbud...
02.02.2017
Kun legemidler som i randomiserte, kontrollerte studier er vist å være bedre enn placebo, blir godkjent av legemiddelverkene. Legemiddelfirmaene synes å la profitten avgjøre hvilke legemidler...
02.02.2017
Flere internasjonale aktører tenker nytt innenfor rusfeltet. Norske leger, med Legeforeningen i spissen, bør være med på utviklingen. Internasjonalt er ruspolitikken i endring, og forskning har vist...
02.02.2017
Prioritering betyr å si nei til gode tiltak. Som leger har vi ansvar overfor den enkelte pasient, men også for å jobbe for en rettferdig fordeling av ressursene. Velferdsstatens bærekraft i fremtiden...
02.02.2017
Leder for Rådet for legeetikk har et særlig ansvar for å uttrykke seg varsomt om kollegers ytringer i offentligheten. En lege har gitt uttrykk for kontroversielle meninger i diskusjoner om...
19.01.2017
Legeforeningens etiske råd skal fremme legers yrkesetikk. Gunnar Tanum mener at jeg, som leder i Rådet for legeetikk, har et særlig ansvar for å uttrykke meg varsomt om kollegers ytringer i...
19.01.2017