Annonse
Annonse
Kommentar
Bønaa & Steigen gjennomgår i sin kronikk indikasjon og tidspunkt for koronar angiografi ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI) ( 1 ). De konkluderer med at rutinemessig angiografi...
22.01.2018
Vi takker Steinar Konradsen og Henriette Konradsen for kommentarer. Vi er helt enige i at tidlig innsats er viktig for barn som strever. Det vi ønsket å trekke frem med denne kasuistikken er hvor...
08.01.2018
Øyen og medforfattere peker på at utredning og behandling av barn med atferdsvansker er et viktig felt hvor mye sykelighet kan forebygges ( 1 ). At det viktigste vi kan lære av denne kasuistikken er...
08.01.2018
Aslak Hovda Lien etterlyser intensjonen med artikkelen. Astma er en kjent diagnose, protrahert bakteriell bronkitt er ikke det, og det kan bidra til at mange barn med denne tilstanden diagnostiseres...
08.01.2018
Artikkelen Protrahert bakteriell bronkitt hos barn av K. Øymar og medforfattere har utløst debatt. Les hele diskusjonen på våre nettsider. Følgende kommentar er basert kun på egen reaksjon og...
08.01.2018
Takk for svar fra Tronstad, Fluge og Mella. Dessverre er min skepsis til forfatternes resultatfortolkning ikke blitt mindre. Ad tidsskrift: Tidsskriftet var førstevalg. Som ansatt i to nasjonale...
08.01.2018
Les alle innleggene om kronisk utmattelsessyndrom og pyruvat dehydrogenase på våre nettsider Vi takker for kommentarer fra Yngve Thomas Bliksrud til vår studie ( 1 ). Samtidig undres vi hvorfor denne...
08.01.2018
Tusen takk for innspill og ikke minst for Are Brean sin oppklarende kommentar om Vancouver-reglene og fagfellevurderinger i Tidsskriftet. Bjørn Løndalen reiser et interessant spørsmål om hvor...
08.01.2018
Det er leit å høre at Løndalen opplever sitt fagfelt «bortgjemt i en krok». Vi i redaksjonen deler på ingen måte denne opplevelsen på radiologifagets vegne. Tvert imot er vi så heldige at vi har...
08.01.2018
Vi takker for godt og relevant spørsmål fra Lars Henrik Tombre til vårt innlegg om pasienter med pacemaker og implanterbar defibrillator på MR. Tombre spør om føring av opplysninger om pacemaker og...
08.01.2018