Annonse
Annonse
Kommentar - tilsvar
Takk til Bernt Engelsen for gode innspill som gir oss anledning til å utdype noen poeng. Svar på de fleste av Engelsens spørsmål finnes i rapporten som ligger ut på farmakologiportalen ( 1 ), og som...
04.09.2017
Vi takker for Ulrik Malts svar. Det gleder oss at Norsk psykiatrisk forening mener at «enhver pasient, innen både somatisk og psykisk helse, har rett til å reservere seg mot en bestemt type...
21.08.2017
Ketil Slagstad bommer i sitt tilsvar ( 1 ) til vår artikkel “Stoff, straff og sosial smitte – en uheldig sammenblanding” i Tidsskriftet nr. 4/2017 ( 2 ). Vårt poeng var ikke å redde Karl Evangs «...
26.06.2017
Takk til Solberg og medarbeidere for å peke ut to faktorer som kan forklare terapisvikten i kliniske studier på SSRI. Farmakogenetisk variasjon og nedsatt etterlevelse kan begge føre til redusert...
26.06.2017