Annonse
Annonse
Kommentar
I artikkelen «Psykodynamisk behandling virker» rapporterte K. Slagstad fra en metaanalyse som viste at psykodynamisk psykoterapi var like effektivt ved psykiske lidelser som andre dokumentert...
18.09.2017
Slagstads velskrevne, krasse, og sannsynligvis sørgelig treffende beskrivelse av «hovedstadsfusjonen» og det fremvoksende helsebyråkratiet gir blant annet anledning til refleksjon over hva som...
18.09.2017
Kodeinsaken viser at europeiske fellesbeslutninger kan få store og kanskje uønskede konsekvenser i enkelte land. Beslutningen om å fraråde bruk av kodein til barn under 12 år ble tatt på europeisk...
04.09.2017
I artikkelen «Felles referanseområder for antiepileptika» presenterte A. Reimers og medforfattere nye referanseområder for serumkonsentrasjon av antiepileptika ved epilepsibehandling. Undertegnede...
04.09.2017
Vi viser til den interessante artikkelen av Borchrevink og medarbeidere som bekrefter at fagmiljøene i stor grad oppdaterer seg og følger de rådene som gis fra sentralt hold når det gjelder å unngå...
04.09.2017
I artikkelen «Reservasjonsrett i psykiatrien nå!» reiser Merete Nesset & Anne Grethe Teien krav om juridisk rett til å takke nei til psykiatrisk tvangsbehandling gjennom forhåndserklæringer...
21.08.2017
Malt mener at «kriteriene for å vurdere effekten av et medikament kan varieres etter behov» skriver Gjerden. Det er en underlig anførsel. Ved behandling av ikke-bipolare depresjoner med medikasjon (...
21.08.2017
Det har vært interessant å følge med på hvordan medisinstudent Næss tilsynelatende har provosert veletablerte professorer i diskusjonen om effekten av SSRI. Han har møtt en underlig argumentasjon...
21.08.2017
Takk til Eivind Meland for hyggelig kommentar til mitt essay. Min intensjon var å analysere hvordan hivhistorien er sammenflettet med homohistorien og hvordan hivaktivismen fikk varige konsekvenser...
21.08.2017
Ketil Slagstad har i et svært interessant og opplysende essay om hivepidemiens politiske historie trukket noen lærdommer som jeg deler fullt ut ( 1 ). Den har lært oss at de syke skal behandles som...
21.08.2017