Annonse
Annonse
Kommentar
Antidepressive legemidler har ingen klinisk meningsfull effekt, hevder M.S. Næss. Hvis noen blir bedre ved behandling med slike, er det fordi «pillene ikke fratok pasienten muligheten til å bli bedre...
26.06.2017
I en debattartikkel i Tidsskriftet nr. 9/2017 spør Morten Svendsen Næss om antidepressiver hjelper mot depresjon og mener det er på høy tid å evaluere bruken av SSRI-preparater på nytt. Næss reiser...
26.06.2017
All akuttmedisinsk utredning og behandling i et akuttmottak kan betegnes som mottaksmedisin. Fagmiljøene må selv definere hva som er god klinisk praksis gjennom faglige vurderinger og retningslinjer...
30.04.2012
Bruk av snus kan ikke anbefales som et alternativ til røyking for svangre kvinner som sliter med å slutte å røyke. Røyking i svangerskapet øker risikoen for en rekke graviditetskomplikasjoner...
30.04.2012
Med faste utdanningsstillinger i gruppe I-sykehus vil mange hudleger foretrekke å forbli i storbyene som spesialist fremfor å flytte til overlegestilling eller privatpraksis i andre deler av landet...
30.04.2012
Den britiske legen Thomas Sydenham (1624 – 89), kalt «den engelske Hippokrates», kom med sitatet under for mer enn 330 år siden. Det er skammelig at store deler av verdens befolkning fremdeles ikke...
30.04.2012
Vinteren og våren 2011 var det en rekke tilfeller av meslinger i Oslo, fordelt på minst tre forskjellige utbrudd. I alt 24 ble syke, og de fleste måtte innlegges i sykehus. Nesten alle var uvaksinert...
30.04.2012
Internasjonale politiske forhandlinger og økonomiske avtaler kan påvirke nasjonale helsesystemer i negativ eller positiv retning. Universitetet i Oslo har i samarbeid med The Lancet og Harvard Global...
17.04.2012
78 år gammel er jeg ikke lenger lege. Det er noe jeg en gang var. Hvorfor trenger jeg da ansvarsforsikring? Jeg er alderspensjonert lege, i mitt 78. år. Jeg tok embetseksamen i Oslo i 1960, og gikk...
17.04.2012
Psykoser forbindes vanligvis med voksne, men forekommer også hos barn og unge. Det er viktig å komme tidlig til med behandling, og studier har vist at varighet av ubehandlet psykose har betydning for...
17.04.2012