Annonse
Annonse
Kommentar
Rådet for legeetikk publiserte nylig en artikkel i Tidsskriftet for Norsk Legeforening der de fraråder helsepersonell å delta i all kampsport som tillater knockout ( 1 ). Kampsport som tillater...
13.11.2017
Debatten om tarmkreftscreening fortsetter. Bjørn Hofmanns artikkel «Det store tarmkreftlotteriet» som utløste diskusjonen, ble publisert 18. september. Ingen av debattantene har beskrevet hvilken...
13.11.2017
Jeg reiste konkrete spørsmål til forslaget om å innføre tarmkreftscreening som «en kontinuerlig systematisk og randomisert utprøving» i Norge. Michael Bretthauer og Hans-Olof Adami mener at «Bjørn...
30.10.2017
Bjørn Hofmann uttrykker motforestillinger mot å kombinere den planlagte innføringen av et tarmkreftscreeningprogram med randomiserte studier ( 1 ). Hofmann trekker fram fem punkter: 1. «Klarer vi å...
30.10.2017
Bjørn Hofmann gjør det enkelt for seg, han stiller spørsmål. I dette tilfelle gjelder det organisering av tarmkreftscreening i Norge ( 1 ). Men det er svarene som er vanskelige. Å finne de gode...
30.10.2017
Jeg takker Erlend Hem og Ulrik Malt for deres engasjement omkring uttrykket tankekjør. Hem tar utgangspunkt i hvordan uttrykket brukes i skjønnlitteraturen og i bruksmåter ellers. Mens...
30.10.2017
Kollega Alv A. Dahl tar opp et interessant spørsmål, nemlig om ordet tankekjør egentlig bare er en neologisme som ikke gir tilleggsinformasjon ut over betegnelser som f.eks. tankeflukt. Slik jeg ser...
30.10.2017
Alv A. Dahl argumenterer for at ordet «tankekjør» har en uklar betydning og derfor ikke bør brukes i faglig sammenheng ( 1 ). Første gang jeg finner ordet brukt er i ungdomsromanen «Fugler i flukt»...
30.10.2017
Tropé og medarbeidere beskriver endringer i livmorhalsprogrammet ved innføring av primær HPV-testing ( 1 ). Jeg mener det er klokt med en randomisert og gradvis innføring for å sikre god...
30.10.2017
Artikkelen til Hofmann & Olaussen om blodforyngelse er utfordrende og viktig og reiser både faglige og etiske spørsmål ( 1 ). Ett av dem er: Hva er helsetjenestens mål? Det undrer meg at dette og...
30.10.2017