Annonse
Annonse
Klinisk oversikt
Progressive multifocal leukoencephalopathy is a rare, opportunistic infection of the central nervous system caused by the John Cunningham virus (JCV). There is no effective antiviral treatment...
12.12.2017
Progredierende multifokal leukoencefalopati er en sjelden, opportunistisk infeksjonssykdom i hjernen, forårsaket av John Cunningham-virus (JCV). Det finnes ingen effektiv antiviral behandling, og...
12.12.2017
Pronounced fatigue including tiredness and lack of energy are common both during and after cancer treatment. Between 15–35 % of adult cancer survivors experience chronic fatigue. Chronic fatigue has...
13.11.2017
Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS) is a hereditary neurodegenerative disorder caused by a mutation on the X chromosome. The major signs and symptoms are tremor, ataxia and...
31.10.2017
Fragilt X-assosiert tremor-ataksi-syndrom (FXTAS) er en arvelig nevrodegenerativ sykdom som skyldes en mutasjon på X-kromosomet. Hovedsymptomene og -funnene er tremor, ataksi og parkinsonisme. Opptil...
30.10.2017
Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Mellom 15–35 % av voksne kreftoverlevere har kronisk tretthet. Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker...
27.10.2017
Rosacea er en vanlig forekommende kronisk residiverende ansiktsdermatose, som ofte har negativ innvirkning på livskvaliteten. Behandlingen er symptomatisk og består av antiinflammatoriske midler,...
02.10.2017
Anemi ved kronisk sykdom er i Vesten den vanligste formen for anemi hos hospitaliserte pasienter over 50 år. Diagnostikken kompliseres av at de klassiske biokjemiske parametrene, brukt til vurdering...
18.09.2017
Immunoglobulin G subclass 4-related disease (IgG4-RD) is a relatively recently identified immune-mediated systemic disease characterised by inflammation and progressive fibrosis. The most common...
05.09.2017
Children with pharmacoresistant epilepsy should be offered ketogenic dietary therapy. The diet, which is rich in fat and low in carbohydrate, has a beneficial effect in reducing seizures in this...
05.09.2017