Annonse
Annonse
Klinisk oversikt
Behandlingen av prostatakreft med fjernmetastaser har hatt en rivende utvikling i de senere år. Behandlingsvalgene er avhengig av metastaseutbredelse, pasientens allmenntilstand og ønsker samt...
06.06.2017
The treatment of prostate cancer with remote metastases has advanced greatly in recent years. Treatment options are dependent on the extent of the metastases, the patient’s general condition...
06.06.2017
Smerte ved lokalbedøvelse anses ofte som et nødvendig onde, men kan reduseres ved hjelp av enkle tiltak. Stadig flere og større kirurgiske inngrep foretas i lokalbedøvelse. For pasienten er det ved...
02.05.2017
Spontan koronar arteriedisseksjon er en uvanlig årsak til akutt koronarsyndrom og plutselig hjertedød. Tilstanden er vanligst hos yngre til middelaldrende kvinner. Spontan koronar arteriedisseksjon...
02.05.2017
Pain on injection of lidocaine is often considered a necessary evil, but it can be reduced by simple means. Surgical interventions, also those of a more extensive nature, are increasingly performed...
02.05.2017
Congenital adrenal hyperplasia is caused by hereditary enzyme defects in the adrenal cortex. The classic form results in reduced production of cortisol and aldosterone accompanied by increased...
04.04.2017
Prolonged grief disorder, which is proposed as a new diagnosis in ICD-11, and depression share some similarities but also several key differences. In order to provide the correct help and treatment,...
04.04.2017
Medfødt binyrebarkhyperplasi skyldes arvelige enzymdefekter i binyrebarken. Den klassiske formen medfører redusert produksjon av kortisol og aldosteron og samtidig økt produksjon av...
30.03.2017
Forlenget sorg-forstyrrelse, som er foreslått som ny diagnose i ICD-11, og depresjon har noen likhetstrekk, men det er også flere sentrale forskjeller. For å kunne gi riktig hjelp og behandling er...
30.03.2017
In seizure-free patients with epilepsy, the question of whether, and if so when, it is acceptable to discontinue treatment may be difficult to answer. A thorough risk-benefit assessment should be...
22.03.2017