logo

Avansert søk

Klinisk oversikt

I dette nummer av Tidsskriftet publiseres den første artikkelen i vår nye sjanger Klinisk oversikt. Dette er narrative oversiktsartikler basert på forfatterens egen erfaring og et skjønnsmessig litteraturutvalg. Artiklene vil bli indeksert i PubMed på vanlig måte. Det er vårt håp at en god klinisk oversikt skal være som en god forelesning, der erfarne spesialister på en pedagogisk og praktisk nyttig måte gir til beste sin subjektive utvelgelse og vekting av flere typer erfaring.
26.08.2015