logo

Avansert søk

Fysisk aktiv uten å trene?

Helsemyndighetene gir anbefalinger for hvor mye fysisk aktivitet den norske befolkning trenger. Men hva kreves i praksis for å følge anbefalingene? Her foreslår vi hvordan leger kan videreformidle anbefalingene på en enkel, rask og forståelig måte til pasientene.

Fysisk aktivitet, definert som enhver kroppslig bevegelse initiert av skjelettmuskulatur som resulterer i vesentlig økning av energiforbruket utover det man har i hvile (1), var tidligere en nødvendighet for å overleve. I dag kan vi fint klare dagens gjøremål uten store kroppslige bevegelser.
01.07.2015

Der solen aldri skinner

Tilliten til forfattere og tidsskrifter er avhengig av åpenhet om økonomiske interessekonflikter. Når redaktørene i to av verdens ledende generelle medisinske tidsskrifter barker sammen i noe som kan minne om et akademisk bikkjeslagsmål, er det grunn til å følge med.
I Tidsskriftet har vi vektlagt åpenhet fremfor restriksjon. I 2001 innførte vi krav om rapportering av økonomiske interessekonflikter, og fra 2010 har vi stilt krav om at forfattere skal benytte det internasjonale skjemaet for interessekonflikter som er utviklet av Vancouver-gruppen.
30.06.2015

Hvile etter hjernerystelse?

Det er vanlig å anbefale hvile til pasienter som har hatt hjernerystelse, men har det egentlig effekt? I en studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Pediatrics, undersøkte man hva som er best: hvile i flere dager eller gradvis gjenopptakelse av vanlige aktiviteter. Pasientene som fikk hvile i fem dager, rapporterte signifikant mer daglige symptomer, og det tok lengre tid før symptomene gikk over, enn gruppen som ble anbefalt gradvis å gjenoppta aktiviteter.
25.06.2015