logo

Avansert søk

Bekymringsmelding om antibiotika i kyllingfôr

Det er gjort kjent at norske kyllinger får antibiotika i fôret og at dette gir risiko for multiresistente Escherichia coli. Bransjefolk og myndigheter forsikrer oss om at det ikke er farlig å spise kylling bare vi følger deres råd. Forbrukerne er skeptiske. Jeg synes det er på sin plass å komme med noen synspunkter, skriver Tore Midtvedt, spesialist i medisinsk mikrobiologi og professor emeritus ved Karolinska Institutet i Stockholm.
14.04.2015

Antibiotika eller operasjon ved appendisitt hos barn?

En svensk studie har undersøkt om barn med akutt appendisitt uten perforasjon kan behandles med antibiotika alene.Akutt appendisitt er den vanligste årsaken til akutt kirurgi hos barn og skal behandles med appendektomi. – Studien viser etter min mening svært gode resultater med laparoskopisk appendektomi, mens resultatene med antibiotika alene er noe dårligere. Fortsatt er appendektomi å foretrekke ved ikke-perforert appendisitt, sier Hans Skari, som er overlege ved Barnekirurgisk seksjon ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.
07.04.2015