logo

Avansert søk

Hvordan forebygge residiverende urinveisinfeksjoner etter menopausen?

Den nasjonale faglige veilederen for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten sier at metenamin eller lokale østrogener kan ha en forebyggende effekt ved residiverende ukomplisert cystitt hos eldre kvinner og at kontinuerlig antibiotikaprofylakse bør unngås. Veilederen gir ikke konkrete råd om prioriteringsrekkefølge eller oppfølging. I en kronikk problematiserer derfor Wenche Haugen og Olav Spigset valg av legemiddel og diskuterer hvordan behandlingen kan skje i praksis.
20.01.2015