logo

Avansert søk

Markov-modellering

Helseøkonomiske analyser brukes til å beskrive forholdet mellom kostnader og helsegevinster ved ulike behandlinger og forebyggende tiltak. Analysene er ment å være til hjelp ved prioritering. I analysene søker man å ta høyde for at sykdomsforløp varierer over tid og at ressursbruk og effekter varierer mellom individer. Markov-modellering er en vanlig måte å ivareta denne variasjonen på. Seniorforsker Erik Nordet gir i en kronikk konkret eksempel på hvordan slik modellering gjøres.
12.11.2014