logo

Avansert søk
Målfrid Bolstad. Foto: Nina Djærff

Det jeg vil

Gjesteskribent Målfrid Bolstad vil ikke ha østrogen. Hvorfor? Det forklarer hun i diktform. - Jeg vil sitte i stolen og la hetebølgene skylle gjennom kroppen. Deilig, tenker jeg, og minnes alle de timene jeg har frosset meg gjennom fotballkamper, håndballkamper, skirenn og korpsstevner. Eller iskalde hytter. Iblant trodde jeg at jeg aldri skulle bli varm igjen. Jeg priser varmen og tenker på hvor viselig naturen er innrettet. Så mange frysende timer i årelang tjeneste må selvsagt kompenseres før eller siden for at naturen skal være i balanse.
06.03.2015

Når eldre tar sitt eget liv – gjør det noe?

Selvmord hos eldre vekker liten oppmerksomhet i Norge, og forebygging i denne aldersgruppen står ikke på dagsordenen. I en ny handlingsplan er riktignok eldre menn nevnt som en utsatt gruppe – de eldste mennene har den høyeste selvmordsraten av alle aldersgrupper i Norge – men forslagene til tiltak er ikke imponerende: Fire linjer om støtte til eldresentre. Det gir grunn til noen refleksjoner, skriver overlege og spesialist i geriatri, Ildri Kjølseth.
03.03.2015

Trening kan svekke hjertefunksjonen ved kardiomyopati

Høyintensiv trening kan svekke hjertefunksjonen til pasienter med arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati og hos genbærende familiemedlemmer som ikke har utviklet sykdom. Arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati (ARVC) er en arvelig form for kardiomyopati, der hjertemuskelceller nekrotiserer og gradvis blir erstattet med fett- og bindevev. Denne prosessen disponerer for ventrikulære arytmier. Trening gir økt risiko for arytmier, og sykdommen er forbundet med idrettsdød og plutselige dødsfall hos unge mennesker.
23.02.2015