logo

Avansert søk

Undersøkelse og behandling av brudd og pseudartrose i skafoid

Brudd i båtbeinet, os scaphoideum, rammer ca. 2 000 pasienter årlig i Norge. Utredning og diagnostikk kan være vanskelig, og frakturer blir oversett. Tradisjonelt har skafoidfrakturer blitt gipset, men siste tiår har skruefiksering av frakturer økt og gitt håp om høyere tilhelingsfrekvens og bedre funksjon. Noen skafoidfrakturer blir ikke diagnostisert i akuttfasen og noen gror ikke etter behandling. Pasientene kan da ende opp med en smertefull psuedartrose. Formålet med denne artikkelen er å gi en oversikt over utredning, behandling og resultater etter skafoidfraktur.
28.07.2015

Hvem var Pylorica?

Pylorica var kallenavnet til en kvinne som satt i luken ved inngangen til det gamle Anatomisk institutt i mange tiår. Alle som studerte medisin i Oslo frem til 1961, møtte henne der.

Kallenavnet er intuitivt for oss medisinere – det er en kvasilatinsk hunkjønnsform av pylorus, lukkemuskelen til magesekken. Vi var nesten litt redd henne. Hun passet på at vi ikke slapp inn i det aller helligste uten at vi viste adgangskortet, som skiftet farge for hvert semester.
18.07.2015