Annonse
Annonse
Fra redaktøren
Forskningsrådets undersøkelse om befolkningens holdninger til forskning er neppe til å stole på. Likevel bør den tas alvorlig. Foto: Espen Røysamb Forskningsrådet la nylig frem foreløpige resultater...
16.10.2017
On Midsummer’s Eve this year, the Norwegian Medical Association confirmed on its website that seven of every eight Norwegians are very satisfied with the regular GP scheme. This happy news...
03.10.2017
På årets midtsommeraften bekreftet Legeforeningen på sin hjemmeside at syv av åtte nordmenn er svært fornøyd med fastlegeordningen. Gladmeldingen står i skarp kontrast til det fastlegene selv erfarer...
02.10.2017
I møtet med den papirløse migranten tydeliggjøres medisinens mening og samfunnets moral. Foto: Sturlason Det lever en stor gruppe migranter her i landet som ikke har papirer på lovlig opphold...
18.09.2017
The encounter with the undocumented migrant elucidates the meaning of medicine and the morals of society. Photo: Sturlason Norway is home to a large group of migrants who have no documents showing...
18.09.2017
The direction of Norwegian health policy will change little, irrespective of the outcome of the general elections. It is only then that the main health-policy job will start. Photo: Einar Nilsen The...
05.09.2017
Kursen for norsk helsepolitikk vil endres lite, uansett utfall av stortingsvalget. Den viktigste helsepolitiske jobben begynner derfor etterpå. Foto: Einar Nilsen Stortingsvalget 2017 ser ut til å...
04.09.2017
Doctors record, discuss and conclude in writing. Therefore, medical students need to practise their writing skills and be tested on their ability to write professionally. Photo: Einar Nilsen All...
22.08.2017
Leger skal registrere, resonnere og begrunne. Derfor må medisinstudenter trene og testes i evnen til å formulere seg. Foto: Einar Nilsen Alle leger skriver. Få skriver vitenskapelige artikler, men...
21.08.2017
Tidsskriftet har fått ny papirdesign. Men trenger vi egentlig tidsskrifter på papir lenger? Foto: Einar Nilsen Aldri har det vært publisert så mange vitenskapelige artikler som nå — omkring 2,5...
26.06.2017