Annonse
Annonse
Fra redaktøren
Tidsskriftet har fått ny papirdesign. Men trenger vi egentlig tidsskrifter på papir lenger? Foto: Einar Nilsen Aldri har det vært publisert så mange vitenskapelige artikler som nå — omkring 2,5...
26.06.2017
The Journal of the Norwegian Medical Association has a new print design. But do we really need print journals any longer? Photo: Einar Nilsen Never before have so many scientific articles been...
26.06.2017
Doktorgraden må fortsatt gi uavkortet uttelling i spesialistutdanningen av leger. Vi må også akseptere at tema og metode for forskningen stammer fra et annet medisinsk fagområde. Foto: Tidsskriftet...
06.06.2017
Data fra kliniske studier som pasientene har samtykket i å delta i, må deles. Foto: Niklas Lello Hvert år deltar mer enn 15 millioner mennesker over hele verden i kliniske studier ( 1 , 2 ). De har...
23.05.2017
Nordmenn er verdens lykkeligste folkeslag. Foto: Espen Røysamb «Se for deg en stige med trinn nummerert fra null til ti. Toppen av stigen representerer det best tenkelige livet for deg, bunnen det...
02.05.2017
Klimaendringene skyter fart. Det truer den globale helsen – men gir også muligheter. Foto: Einar Nilsen Året 2016 ga vår klode flere bekymringsfulle klimarekorder: Det ble det varmeste som noen gang...
30.03.2017
Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være. Foto: Sturlason Siden 2010 har flere brukerorganisasjoner arbeidet for å innføre...
21.03.2017
Forskning på demens får fortjente priser. Men effektiv behandling av tilstanden lar vente på seg. Foto: Sivert Almvik På tampen av 2016 kom nyheten om at solanezumab ikke innfridde forventningene om...
07.03.2017
Unge leger ønsker seg fastlønn i allmennpraksis. Det ønsket har vi ikke råd til å overse. Foto: Einar Nilsen Da fastlegereformen ble innført i 2001, var bakgrunnen et langvarig ønske fra både...
16.02.2017
Eggdonasjon kan ikke likestilles med sæddonasjon, men bør likevel tillates i Norge. Foto: Espen Røysamb Den første fødselen etter eggdonasjon fant sted i California i 1984 ( 1 ). 33 år senere skal...
02.02.2017