Annonse
Annonse
Forside
19.02.2018
Illustrasjon © Ørjan Jensen/Superpop En studie vi presenterer i denne utgaven av Tidsskriftet viste store fylkesmessige forskjeller i forskrivning av astmamedisiner til barn. Forskjellene var uttalte...
05.02.2018
Illustrasjon © Bettina Krieg / BONO 2018 «Da jeg fikk vite at temaet var selvmord, tenkte jeg: Nei, ingenting er meg fjernere.» Bettina Krieg, den 36 år gamle Berlin-baserte kunstneren som har...
22.01.2018
Illustrasjon © Tord Torpe Sæl er den som sjølv mun eige livsens hugnad og heider. For ofte hev menn ille råder aust or barmen hjå andre. Klinisk etikk-komiteer jobber etter en annen etikk enn...
08.01.2018
Illustrasjon © Marvin Halleraker Flere studier har vist at vi leger mener vi ikke lar oss påvirke av kontakt med legemiddelkonsulenter. Vi mener kolleger lettere lar seg influere av...
12.12.2017
Illustrasjon © Lina Ekstrand / Agent Molly & Co Hva står fast når alt er i bevegelse? I 2017 var det som om vi på nytt ble minnet om tidens uforutsigbarhet. Kan historien være den trygge havnen...
28.11.2017
Illustrasjon © Markus Wende – www.animationsfilm.de I 2015 vedtok FN 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Ett mål er spesifikt rettet mot helsearbeid, nemlig «å sikre god helse og fremme...
13.11.2017
Illustrasjon © Sahana Ramakrishnan «As tuberculosis was the disease of the sick self, cancer is the disease of the Other», skrev Susan Sontag i essayet Illness as Metaphor som ble utgitt første gang...
31.10.2017
Illustrasjon © Espen Friberg Verdens eldste standardiserte eksamensordning var sannsynligvis den kinesiske embetsmannseksamenen. Den ble innført under Sui-dynastiet, i år 605. Formålet var å velge ut...