Annonse
Annonse
Essay
Medisinens historie er en historie om vilje til liv – men også en fortelling om vilje til makt og vilje til viten. Distriktslege på Voss, Birger Lærum (1872 – 1953), med eldstesønn Ole Didrik (1901...
18.09.2017
Høye kostnader, kvalitetsutfordringer og økte forventninger er problemer helsesystemene globalt står overfor. Er det noe å lære av erfaringene fra verdens største og mest innovative helsepolitiske...
04.09.2017
HIV/AIDS activism in the USA emerged as a reaction to discriminatory tendencies in society in general and the handling of the epidemic in particular. The activists made a lasting impact on biomedical...
04.09.2017
Winston Churchills livlege, Charles McMoran Wilson, utga i 1966 sine memoarer. Boken utløste en heftig debatt om taushetsplikt og behandlingsvalg når det kan være konflikt mellom pasientens og...
21.08.2017
I dagens Helse-Norge drives den mest betydningsfulle helsepolitikken av en mer eller mindre anonym byråkratmakt som styrer politikerne, og som får igjennom fusjoner og reformer som er langt fra...
16.08.2017
Hiv/aids-aktivismen i USA vokste frem som en reaksjon på diskriminerende tendenser i samfunnet generelt og håndteringen av epidemien spesielt. Aktivistenes arbeid fikk varige konsekvenser for...
26.06.2017