Annonse
Annonse

Search

35182 resultater
Ragnhild Ørstavik
17.10.2017
The Research Council’s survey on the population’s attitudes to research can hardly be trusted. We should nevertheless take it seriously. Photo: Espen Røysamb Recently, the Research...
Silje Holt Jahr, Jannicke Koldéus-Falch, Svetozar Zarnovicky
17.10.2017
A woman in her eighties woke one morning with a headache and drooping left eyelid. She had known chronic obstructive pulmonary disorder (COPD) and bilateral carotid stenosis, and had previously...
Per Bjark, Egil Lingaas
17.10.2017
New knowledge regarding the infectiousness and less frequent clinical manifestations of the varicella zoster virus should have consequences for infection prevention and control, clinical diagnostics...
Hebe Désirée Kvernmo, Petter Otterdal, Lise Balteskard
17.10.2017
Wrist fractures are the most frequently occurring fracture type in Norway ( 1 , 2 ). Previous estimates based on incidence rates from Bergen and Oslo indicate an incidence of more than 15 000 of...
Maria Romøren, Dagfinn Skaare, Nils Grude
17.10.2017
The incidence of genital chlamydia infection in Norway has been stable for several years: in 2015, 488 cases were diagnosed per 100 000 inhabitants, a level almost identical to the peak of 2008 (496/...
Linnea Augestad, Clara Hammarström, Berit Flatø, Anna Bjerre
17.10.2017
Primary systemic vasculitis, in which inflammation of vessel walls affects multiple organ systems, is a rare condition in children. The disorder is divided into subgroups based on the clinical...
Lise B. Johannessen
16.10.2017
Akademikerne er 20 år i oktober. Det blir blant annet markert med en jubileumskonferanse onsdag 25. oktober. JUBILEUMSKONFERANSE: Kari Sollien gleder seg til å bli inspirert og lære. Foto: Thomas...
Maren Haagenrud Buskoven
16.10.2017
Sentralstyret i MedHum reiste i slutten av august på tilsynsreise til Jordan i regi av UNICEF. Der skulle vi besøke ulike Makani-sentre og lære mer om prosjektet «Makani – My space» i møte med barn,...
Julie Kalveland
16.10.2017
Medisinstudent Marte Sandstå Brattebø (28) tror hun blir en bedre lege av å komme tett på pasientene i Norges nordligste fylke. SPENNENDE: Marte Sandstå Brattebø er storfornøyd med å være en av de...
Ellen Juul Andersen
16.10.2017
– Personer med ruslidelser trenger et bedre koordinert behandlingstilbud for sine somatiske og psykiske sykdommer, mener Jørgen Bramness. VIKTIG INITIATIV: Deltakere i det nye nettverket. Fra v...
Julie Kalveland
16.10.2017
Barnelege Kurt Krogh og fastlege Lasse Folkvord har trappet ned på tiden med pasientkontakt for å bidra i utformingen av en ny, unik journalløsning i Helse Midt-Norge. FELLES PLATTFORM: Målet med den...
Marit Hermansen
16.10.2017
Det personlige listeansvaret er fastlegeordningens fremste suksessfaktor. Vi må unngå at dette også blir dens bane. Siste tids avisoverskrifter har vist at det ulmer i fastlege-Norge. Kommunene får...
Kristen Apalset, Vilh. Finsen, Eugen Eide, Adalsteinn Odinsson, Heike Zeitlmann, Line Lied
16.10.2017
Det var med stor sorg vi mottok meldingen om Harald Russwurms bortgang. Han sovnet inn på St. Olavs hospital 17. juni 2017. Harald var født 24.4.1935 i Øystre Slidre, der hans far var distriktslege...
Jan-Bjørn Osnes, Tor Skomedal, Oliver Meyerdierks, Solbjørg Sagedal, Harald Langberg, Branimir Draganov
16.10.2017
Overlege Håvard Viko døde på Hallingdal sjukestugu 10. august av lungekreft etter tre år med sykdom. Han var født i Gol og ble 55 år. Etter endt studium i 1988 var han i turnus ved Kristiansund...
Ingrid Os
16.10.2017
Michael Borre, Stefan Vind-Kezunovic, Bente Jespersen Nefrourologi – i klinisk praksis 266 s, tab, ill København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 295 ISBN 978-87-628-1529-2 Forfatterne henvender seg til...
Tom Eichele
16.10.2017
Eskild Colding-Jørgensen, Troels Wesenberg Kjærred. Klinisk neurofysiologi 240 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 325 ISBN 978-87-628-1669-5 Klinisk nevrofysiologi er en av de minste...
Trine Bjørner
16.10.2017
Jørgen G. Bramness, Tom Vøyvik Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner 208 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2017. Pris NOK 349 ISBN 978-82-15-02628-2 Presentasjonen av forfatterne bringer...
Lars Slørdal
16.10.2017
Hans Olav Fekjær Rus Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historikk. 4. utg. 441 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 559 ISBN 978-82-05-49691-0 Hans Olav Fekjær har...
Åslaug Flo
16.10.2017
«Den tid er os vistnok fjern, da «der alte Heim» (de Heim’ske pillers ophavsmand, † 1834) red rundt i sin store Berlinerpraksis, derunder standset op utenfor 2den etage – husene var dengang...
Erlend Hem
16.10.2017
Noen pasienter får hjerneslag mens de er innlagt i sykehus. Man skulle tro at det var en fordel – hjelpen er nær. Det viser seg imidlertid at det kan være motsatt. Disse pasientene får ofte forsinket...