Annonse
Annonse

Knut Wester

Articles by Knut Wester

Morten Lund-Johansen, Jon Wigum Dahl, Grete Marie Eilertsen, Knut Wester
18.09.2017
There are more African doctors working in western countries than in Africa. Many do not return home after completing their education in the USA or Europe. Western training programmes for African...
Terje Sundstrøm, Knut Wester
11.10.2016
Scandinavian Neurotrauma Committee har nylig publisert retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader hos barn. For første gang i Skandinavia foreligger kunnskaps- og konsensusbaserte...
Terje Sundstrøm, Knut Wester
05.10.2016
Scandinavian Neurotrauma Committee har nylig publisert retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader hos barn. For første gang i Skandinavia foreligger kunnskaps- og konsensusbaserte...
Knut Wester
06.09.2007
I den nevrologiske og nevrokirurgiske kliniske diagnostikk spiller de såkalte nevrologiske utfall fortsatt en stor rolle. Jeg vil tro at alle leger, ikke bare spesialister i nevrofagene, vet at en...
Knut Wester
29.03.2007
Pitt, P. The scalpel and the kukri A surgeon & his family’s adventures among the Gurkhas. 248 s, ill. London: RSM Press, 2005. Pris GBP 15 ISBN 0-95-520590-5 Dette er andre bind av major Peter...
Knut Wester
29.03.2007
Dalsegg, AS. Mer enn kirurgi Institutt for kirurgisk forskning i 40 år. 66 s, ill. Oslo: Rikshospitalet, 2006. Pris gratis Ingen ISBN Institutt for kirurgisk forskning ved Universitetet i Oslo kunne...
Snorre Sollid, Terje Sundstrøm, Carsten Kock-Jensen, Niels Juul, Vagn Eskesen, Bo-Michael Bellander, Knut Wester, Bertil Romner
26.06.2008
I Norden er mortaliteten etter hodeskade 12,6 per 100 000 innbyggere. 450 – 500 personer dør hvert år i Norge av hodeskade ( 1 ). I tillegg overlever mange etter en ulykke med livslang...
Knut Wester
26.06.2008
AA, Cohen-Gadol DD., Spencer The legacy of Harvey Cushing Profiles of patient care. 568 s, ill. New York, NY: Thieme, 2006. Pris USD 130 ISBN 978-3-13-147861-0 Harvey Cushing (1869 – 1939) er allment...
Knut Wester
11.09.2008
Vertosick, F. When the air hits your brain Tales from neurosurgery. 272 s. London: Norton, 2008. Pris GBP 10 ISBN 978-0-393-33049-6 Jeg var ganske negativt innstilt da jeg begynte å lese denne boken...
Snorre Sollid, Terje Sundstrøm, Carsten Kock-Jensen, Niels Juul, Vagn Eskesen, Bo-Michael Bellander, Knut Wester, Bertil Romner
12.02.2009
Per Størsets kritikk av de publiserte skandinaviske retningslinjene for prehospital håndtering av alvorlige hodeskader er berettiget. Han peker på et generelt problem i vekting og tolking av...
Knut Wester
05.10.2006
Schmidek, Henry H. Roberts, David W. Operative neurosurgical techniques 5. utg. Indications, methods, and results, 2 bd. 2 576 s, tab, ill. Oxford: Saunders Elsevier, 2006. Pris GBP 386 ISBN 0 -7216...
Knut Wester
14.12.2006
Bliss, Michael Harvey Cushing A life in surgery. 591 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2005. Pris GBP 24 ISBN 0-19-516989-1 Å anmelde en biografi om en betydelig person kan være vanskelig. Når...
Kay Müller, Bertil Romner, Tor Ingebrigtsen, Knut Waterloo, Knut Wester
27.04.2006
Pasienter med lett hodeskade har Glasgow Coma Scale skåre 14 eller 15 ved klinisk undersøkelse ( 2 ). Håndteringen og observasjonen i akuttfasen har som siktemål å avdekke, og derved hindre,...
Knut Wester
05.01.2006
Som andre kirurgiske fag har nevrokirurgien gjennomgått en nesten revolusjonerende utvikling de siste tiår. Den aller viktigste årsaken er utviklingen av databasert radiologi. Fordi...
Eirik Helseth, Bernt J. Due-Tønnessen, Tryggve Lundar, David Scheie, Kari Skullerud, Finn Wesenberg, Knut Lote, Johan Cappelen, Geirmund Unsgård, Tore Stokland, Knut Wester
20.02.2003
Hjernesvulst er den vanligste solide svulstform hos barn under 15 år i Norge, med ca. 40 nye tilfeller per år. Intrakraniale svulster hos barn skiller seg på mange måter fra tilsvarende hos voksne...
Eirik Helseth, Torstein Meling, Tryggve Lundar, David Scheie, Kari Skullerud, Knut Lote, Geirmund Unsgård, Roar Kloster, Iver Arne Langmoen, Knut Wester
20.02.2003
Selv om primære hjernesvulster er den tredje hyppigste årsak til kreftdød hos yngre voksne, vil den enkelte lege bare i begrenset omfang få noen større personlig erfaring med slike pasienter. I en...
Paal-Henning Pedersen, Roald Baardsen, John Ludvig Larsen, Frits Thorsen, Knut Wester
20.05.2002
Cerebrale arteriovenøse malformasjoner er medfødte misdannelser av hjernens blodkar, bestående av tynnveggede malformerte kar beliggende mellom arterier og vener uten et normalt kapillærnett. Slike...
Knut Wester
30.06.2001
Basert på en mer omfattende artikkel publisert i Neurosurgery (1) Det hører med til vår barnelærdom at vikingene hadde hjelmer. I alle fall de av oss som vokste opp i første halvdel av forrige...
Frode Svendsen, Kenneth Hugdahl, Knut Wester
30.05.2001
Demens forårsaket av normaltrykkshydrocephalus ble først beskrevet av Hakim & Adams i 1965 (1). Den velkjente symptomtriade med gangforstyrrelse, urininkontinens og demens er typisk for...
Torjus Wester*, Lars T. Fevang, Knut Wester
30.06.2000
Basert på en studie tidligere publisert i Journal of Trauma (13) På grunn av store avstander og knapphet på nevrokirurgisk ekspertise har det i Norge utviklet seg en tradisjon der ortopeder og...