Annonse
Annonse

Karin Nygård

Articles by Karin Nygård

Karin Nygård
09.09.2016
Giardia er en av de vanligste årsaker til diaré hos mennesker globalt sett. I Norge var sykdommen stort sett forbundet med reiser til mer eksotiske strøk – inntil høsten 2005 … I Meldingssystem...
Karin Nygård
09.09.2016
AD, Tsouros PA, Efstathiou Mass gatherings and public health The experience of the Athens 2004 Olympic Games. 396 s, tab, ill. Genève: WHO, 2007. Pris CHF 49 ISBN 978-92-890-7288-5 Ved ethvert større...
Karin Nygård, Arne Brantsæter, Siri Feruglio, Joan Ravn, Leif Dotevall, Gunnar Hasle, Bjørn Myrvang
08.09.2016
Histoplasmose er en systemisk soppinfeksjon som kan gi sykdom av varierende alvorlighet. Infeksjonen starter vanligvis i lungene. Flere sopparter kan gi sykdom, viktigst er Histoplasma capsulatum var...
Karin Nygård, Bjørn Gondrosen, Vidar Lund
07.09.2016
Trude Malthe Thomassen peker på dårlig kvalitet på dataene i vår artikkel om vannbårne utbrudd ( 1 ). Mistanke om utbrudd som kan skyldes mat eller vann skal varsles til Folkehelseinstituttet, men vi...
Karin Nygård
07.09.2016
Verdens helseorganisasjon Water and health in Europe A joint report from the European Environment Agency and the World Health Organization Regional Office for Europe. 222 s, tab, ill. København: WHO...
Karin Nygård, Line Vold, Lucy Robertson, Jørgen Lassen
07.09.2016
Det har i flere land vært rettet oppmerksomhet mot forekomst av tarmparasittene Cryptosporidium og Giardia i drikkevann og den helsemessige betydningen av dette. Giardia intestinalis (også kalt...
Karin Nygård, Bjørn Gondrosen, Vidar Lund
07.09.2016
Vann har forårsaket mange store epidemier opp gjennom tidene. John Snow var en av de første som ved hjelp av epidemiologiske metoder fastslo at drikkevann var en viktig årsaksfaktor i de store...
Lucy J. Robertson, Kristoffer Relling Tysnes, Kurt Hanevik, Nina Langeland, Kristine Mørch, Trygve Hausken, Karin Nygård
20.10.2015
I en artikkel om Giardia -utbruddet i Bergen i Tidsskriftet ble hundeavføring foreslått som en mer sannsynlig smittekilde enn kloakklekkasje. Vi mener at dette er usannsynlig og at hypotesen kan...
Lucy J. Robertson, Kristoffer Relling Tysnes, Kurt Hanevik, Nina Langeland, Kristine Mørch, Trygve Hausken, Karin Nygård
20.10.2015
In an article published in this journal on the outbreak of giardiasis in Bergen, dog faeces were suggested as a more probable source of infection than sewage leakage. In our opinion this is unlikely...
Bernardo Guzman-Herrador, Birgitte Freiesleben de Blasio, Vidar Lund, Emily MacDonald, Line Vold, Erik Wahl, Karin Nygård
22.08.2016
På tross av gode vannforsyningssystemer forekommer det fortsatt jevnlig utbrudd forårsaket av forurenset drikkevann, også i industrialiserte land. Tradisjonelle vannbehandlingsmetoder er blitt satt...