Annonse
Annonse
Debatt
I 15 år har nederlandske leger kunnet ta livet av mennesker som har uutholdelige smerter. For lobbyistene er ikke dette nok. De ønsker at folk selv skal få total kontroll over døden. Aktiv dødshjelp...
08.01.2018
Tenecteplase har flere fordeler sammenlignet med det tradisjonelle trombolysepreparatet alteplase. Hjertelegene gikk over til tenecteplase ved akutt hjerteinfarkt for 18 år siden. Er tiden kommet for...
08.01.2018
Dagens medisinstudenter skal være yrkesaktive frem til 2060–70. Det er sannsynlig at fremskrittene som kommer i løpet av vår karriere, vil stille enda større krav til teknisk kompetanse enn tidligere...
08.01.2018
Reseptfrie kosttilskudd med høye doser vitamin D har nylig kommet i salg på apotek. Produktene inneholder like høye doser som reseptbelagte vitamin D-preparater. Inntak av høye doser vitamin D uten...
21.12.2017
Dag Bratlid has made a number of allegations that we in the Norwegian System of Patient Injury Compensation believe are incorrect, and we wish to comment on them. First and foremost, we would like to...
12.12.2017
The Norwegian System of Patient Injury Compensation and the Patients’ Injury Compensation Board have been harshly criticised in reports on the Norwegian Broadcasting Corporation’s NRK News by...
12.12.2017
What is the use of forging ahead if forging in the wrong direction? The practice of frequent point-prevalence surveys of healthcare-associated infections provides oversimplified data and is a poor...
12.12.2017
Dag Bratlid kommer med en rekke påstander vi i Norsk pasientskadeerstatning mener er feil og som vi ønsker å kommentere. Innledningsvis vil vi bemerke at vi her ikke kan diskutere enkeltsaker, slik...
12.12.2017
Gjennom reportasjer i NRK Dagsrevyen har Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda vært utsatt for hard kritikk fra både pasienter og advokater, men også fra tidligere og nåværende...
12.12.2017
I en ny klassifikasjon av epilepsiene kategoriseres typene etter etiologi i seks undergrupper. Korrekt klassifikasjon er avgjørende for rett valg av behandling. For å få et mest mulig helhetlig bilde...
12.12.2017