Annonse
Annonse
Doktoravhandlinger
Ved sjukdom eller rusproblem hjå foreldre har fastlegen eit unytta potensial for å hjelpe barna, både ved å anerkjenne livssituasjonen, ved rådgjeving og informasjon. Foto: Kulshamar Foto Psykisk...
30.10.2017
Aminert β-1,3-D-glukan bedrer sårtilhelingen på en doserelatert måte i type 2-diabetiske mus. Foto: Privat Forekomsten av diabetes er økende. Tall fra Reseptregisteret tyder på en prevalens i Norge...
30.10.2017
Proteiner assosiert med kardiovaskulær sykdom gir prognostisk tilleggsinformasjon hos pasienter med hjertestans og akutt respirasjonssvikt. Foto: Øystein H. Horgmo Pasienter med hjertestans og akutt...
30.10.2017
C-reaktivt protein (CRP) brukes i utstrakt grad på legevakt i vurderingen av barn med luftveisinfeksjoner, men screening reduserer ikke antibiotikaforskrivningen. Foto: Arngeir Berge CRP-hurtigtesten...
30.10.2017
Systemmedisin, en spydspiss i den nye presisjonsmedisinen, lover både helhetstenkning og en revolusjon i forebyggende medisin. Men løftet er ikke troverdig. Foto: Nicolai Bauer Allmennlegen møter...
16.10.2017
Ungdommers selvbilde kan spille en nøkkelrolle for utviklingen av psykiske lidelser og dårlig livskvalitet etter å ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Foto: Frode Jørum Vold og...
16.10.2017
Selv om de fleste kvinner har god livskvalitet etter dødfødsel, strever noen med psykiske ettervirkninger i mange år, og de er spesielt sårbare i neste svangerskap. Foto: Sna Dar Månedene etter en...
16.10.2017
Forhøyede nivåer av kardialt troponin er assosiert med subklinisk hjerteskade og kan gi verdifull informasjon om kardiovaskulær risiko. Foto: Jarle Wæhler Troponin er et proteinkompleks som regulerer...
16.10.2017
Preoperativ diagnostikk av kolorektale levermetastaser bør være MR-basert, og kontrastforsterket intraoperativ ultralyd bør utføres for å optimalisere operasjonsstrategien. Foto: BA-fotografene...
02.10.2017
Vi har identifisert gener som er potensielle kliniske biomarkører eller terapeutiske mål i eggstokkreft. Funnene våre gir også økt kunnskap om kreftutviklingen i eggstokkene. Foto: Erik Dyrhaug Årlig...
02.10.2017