Annonse
Annonse
Doktoravhandlinger
Bedre kommunikasjon og samarbeid på telefon eller elektronisk mellom fastleger og sykehusleger kan bedre samarbeidet. Olav Thorsen. Foto: Privat Henvisningsprosessen mellom første- og...
26.06.2017
Enkle undersøkelser av pasienter med rusmiddelforgiftning på legevakt kan fange opp farlige forgiftninger. Odd Martin Vallersnes. Foto: Anbjørg Kolaas I Oslo behandles de fleste pasienter med...
26.06.2017
Hjerte-lunge-redning hos barn fungerer godt med dagens retningslinjer. Anne Marthe Boldingh. Foto: Øystein Horgmo Et individ med fødselsasfyksi kan utvikle komplikasjoner som nyfødt, barn og voksen...
26.06.2017
WNT-signalveien styrer kreftmekanismer i glioblastomstamceller og kan være et angrepspunkt for målrettet hjernekreftbehandling. Kirsten Strømme Kierulf-Vieira. Foto: Øystein Horgmo Glioblastom er den...
26.06.2017
Universitetet i Oslo www.med.uio.no/disputaser/ Tanja Karic, ph.d. Early rehabilitation after aneurysmal subaracnoid hemorrhage. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 21.4. 2017...
06.06.2017
Universitetet i Oslo www.med.uio.no/disputaser/ Kristian Laake, ph.d. Coronary heart disease and associations with omega-3 fatty acids in the elderly. Utgår fra Institutt for klinisk medisin...
23.05.2017
Universitetet i Oslo www.med.uio.no/disputaser/ Pål Suhrke, ph.d. The incidence and treatment of breast cancer in Norway over three decades. The relationship between mammography. hormone therapy use...
02.05.2017
Universitetet i Oslo www.med.uio.no/disputaser/ Eivind Aakhus, ph.d. Tailored implementation for chronic diseases: depression in the elderly. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 22.2...
30.03.2017
Universitetet i Oslo www.med.uio.no/disputaser/ Kirsten Strømme Kierulf-Vieira, ph.d. WNT signalling in glioma stem cells. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 3.2. 2017...
21.03.2017
Universitetet i Oslo www.med.uio.no/disputaser/ Anne-Marie Gabrielsen, ph.d. Pulmonary function in subjects with morbid obesity undergoing surgical and non-surgical weight loss treatment:...
07.03.2017