Annonse
Annonse
Doktoravhandlinger
Måling av netthinnens blodkar og synsnervens diameter tidlig i livet kan forutsi utvikling av øyesykdommer og systemisk sykdom senere. Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo Karforandringer...
12.12.2017
Intensivpasientar over 80 år som er i live eitt år etter utskriving, klarar seg godt samanlikna med normalbefolkninga. Foto: Finn H. Andersen Talet på eldre kjem til å auke dei komande åra. Samtidig...
12.12.2017
Foreldreveiledning kan bedre samspillet mellom foreldre og barn, barnets utvikling og foreldrenes depresjonssymptomer. Foto: Kristin Marie Singstad Marte Meo er en mye brukt veiledningsmetode som...
28.11.2017
Intervalltrening med høy intensitet etter hjertetransplantasjon øker oksygenopptaket raskt og kan forebygge angstutvikling senere. Foto: Universitetet i Oslo, Kristin Ellefsen Maksimalt oksygenopptak...
28.11.2017
Vannkanaler forklarer evnen til rask vanntransport over cellemembranen. Ingen vet hvorfor vi har vannkanaler i hjernen. Foto: Eirik Lund De siste årene er det blitt lansert mange hypoteser om...
28.11.2017
Barn med Tourettes syndrom utvikler ofte en evne til å undertrykke tics. Hjerneaktivitet målt med EEG korrelerer med kliniske parametere for symptombyrde. Foto: Tom Eichele Barn med Tourettes syndrom...
28.11.2017
Det er lite forskjeller i det medfødte oxytocinsystemet mellom pasienter med psykoselidelser og friske, men oxytocin kan likevel spille en rolle ved trekk knyttet til sosial fungering. Foto:...
13.11.2017
Standardisert rapportering fra storulykker muliggjør analyser av flere hendelser for å identifisere læringsmoment. Vi har utviklet en database for dette, fritt tilgjengelig på majorincidentreporting...
13.11.2017
Ved sjukdom eller rusproblem hjå foreldre har fastlegen eit unytta potensial for å hjelpe barna, både ved å anerkjenne livssituasjonen, ved rådgjeving og informasjon. Foto: Kulshamar Foto Psykisk...
30.10.2017
Aminert β-1,3-D-glukan bedrer sårtilhelingen på en doserelatert måte i type 2-diabetiske mus. Foto: Privat Forekomsten av diabetes er økende. Tall fra Reseptregisteret tyder på en prevalens i Norge...
30.10.2017